Bagna Biebrzańskie to jeden z najcenniejszych w Europie obszarów bagiennych, ostoja wielu gatunków ptaków wodno-błotnych.

Dyrektor tego parku Roman Skąpski poinformował PAP, że 2014 rok pokazał jak ważną rolę pełnią obszary podmokłe. "Bardzo niska roczna suma opadów w północno-wschodniej Polsce przełożyła się bezpośrednio na niższe niż zwykle stany wody w Biebrzy i jej dopływach. To że rzeka nie zeszła do stanów minimalnych zawdzięczamy właśnie biebrzańskim bagnom i podpowierzchniowemu i podziemnemu zasilaniu. Niskie opady i wynikający z tego brak śniegu, źle wróży wielkości wiosennego zalewu, który ściąga w dolinę Biebrzy bardzo liczne ptaki i ciągnących za nimi przyrodników, fotografów i turystów" - powiedział Skąpski. Dodał, że istnieją obawy, że taka sytuacja może się powtarzać, a nawet nasilać, gdyż zmienia się klimat.

By zapobiegać takim zjawiskom, park realizuje projekty związane z renaturyzacją - odtworzeniem dawnej hydrografii rzeki sprzed melioracji w XIX wieku. Dzięki tym inwestycjom tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego staną się "bardziej uwilgotnione".

Skąpski poinformował, że w Basenie Górnym Biebrzy dobiegają końca prace, których efektem ma być ekspertyza hydrologiczna. Ma ona podpowiedzieć jak gospodarować wodą zwłaszcza w miejscach, gdzie są najcenniejsze siedliska oraz gatunki roślin i zwierząt, a jednocześnie są potrzeby by rozwijało się tam ekstensywne, tradycyjne rolnictwo.

Z kolei w Basenie Środkowym Biebrzy zakończyły się prace przy zabudowie hydrotechnicznej Kanału Woźnawiejskiego. "Ukończony jest jaz i sześć zatopionych progów, które mają spowalniać odpływ wody z kanału i już kierują część wody do martwego od wielu lat koryta Jegrzni" - wyjaśnił Skąpski. Prace te wykonano w ramach projektu dofinansowanego z UE z funduszu Life, NFOŚiGW oraz pieniędzy Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Biebrzański park, chce kontynuować te prace. Podpisano już umowę na kolejny etap robót w środkowym basenie rzeki. "W tym etapie, po przebudowie jazu w Modzelówce, część wody rzeki Ełk, zostanie skierowana do właściwego jej koryta. Mniej wody popłynie Kanałem Rudzkim, ale dobra w tym zakresie współpraca z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych z Białegostoku spowodowała, że już powstały na tym kanale dwa jazy: Przechody i Bałogrądy, które spowolnią odpływ wody i zapewnią właściwe nawodnienie terenów rolniczych" - powiedział Skąpski.

Światowy Dzień Mokradeł jest obchodzony na pamiątkę podpisanej w 1971 roku w mieście Ramsar w Iranie konwencji o ochronie obszarów wodno-błotnych, cennych dla ptaków. Polska jest wśród państw, które podpisały tę konwencję. W naszym kraju wśród obszarów objętych Konwencją Ramsar jest m.in. Biebrzański Park Narodowy, który jest największym polskim parkiem narodowym. Obejmuje obszar ok. 59 tys. ha. (PAP)