Minister był w TVP gościem "Wiadomości". Mówił m.in. o skierowanej w czwartek do konsultacji tzw. specustawie mieszkaniowej.

Podkreślał, że celem rządu jest przyspieszenie realizacji budownictwa mieszkaniowego w Polsce, by łatwiejszy dostęp do mieszkań mieli ludzie mniej zamożni i młodzi.

"Ta ustawa jest na rzecz Mieszkania Plus, ale ona ułatwi realizację budownictwa mieszkaniowego wszystkim podmiotom, i publicznym, jak również prywatnym" - mówił Kwieciński. "Ma ona na celu drastyczne skrócenie procesu uzyskiwania wszelkiego rodzaju zgód i pozwoleń" - dodał.

Wyjaśniał, że chodzi o to, by proces uzyskiwania tych zgód trwał np. nie 5 lat, jak dziś, ale "pół roku, do roku".

Ustawa ma też, według Kwiecińskiego, umożliwić łatwiejszy dostęp do gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, np. gruntów rolnych, które leżą na terenie miast.

Minister podkreślał, że celem rządu jest, by budować rocznie "nie mniej niż 220 tys. mieszkań". "Nie będzie sam rząd budował, chcemy włączyć w to sektor prywatny" - mówił.

Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących został w czwartek skierowany do konsultacji publicznych. Za jego realizację odpowiada Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Projekt ustawy zakłada usprawnienie procesu przygotowania inwestycji - w zakresie pozyskiwania dostępu do terenu, a także przyspieszenie wydawania decyzji administracyjnych.

Dzięki projektowanym zmianom inwestorzy będą mieli możliwość lokalizacji inwestycji niezgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, za zgodą Rady Gminy w uproszczonym trybie. Projektowana regulacja zakłada, iż decyzja ws. lokalizacji inwestycji mieszkaniowej będzie wydawana w terminie 45 dni od dnia złożenia stosownego wniosku. Za niedotrzymanie terminu wojewodowie będą mogli zostać ukarani grzywną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w wydaniu decyzji.

Ponadto projekt zakłada uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjnego w zakresie inwestycji mieszkaniowych lub towarzyszących poprzez możliwość uzyskania - w ramach decyzji o pozwoleniu na budowę - zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, a także zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów niezbędnych do korzystania z inwestycji mieszkaniowej. (PAP)