Wydane zezwolenie pozwoli na budowę odcinka "B" Trasy Świętokrzyskiej, która jest częścią drogi wojewódzkiej nr 719 prowadzącej z Puszczy Mariańskiej do Warszawy. Przewidziano budowę m.in. dwóch dwupasmowych jezdni z miejscem na tory tramwajowe, tuneli pod torami kolejowymi, sygnalizacji świetlnej oraz przebudowę sieci wodociągowej i gazowej.

Zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Targówka Przemysłowego, przewidywane jest poprowadzenie dalszych fragmentów drogi w kierunku Ząbek.

(www.mazowieckie.pl)