Czas na złożenie ofert - w postaci wniosku o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym na budowę parkingu wielopoziomowego na placu Kopernika - zainteresowane firmy miały do 1 sierpnia. Można je było wysłać także pocztą. Rzeczniczka prezydenta miasta Alina Pawlicka-Mamczura poinformowała w środę, że ostatecznie wpłynął jeden wniosek. Został otwarty w środę. Złożyła go Irlandzka Grupa Inwestycyjna, właściciel galerii handlowej.

Rzeczniczka dodała, że trwa weryfikacja formalna wniosku. „Po niej rozpoczniemy negocjacje z zainteresowaną firmą. Mamy nadzieję, że umowę uda się nam podpisać we wrześniu” – powiedziała mediom Pawlicka-Mamczura.

Wyjaśniła, że w trakcie negocjacji uzgadniane będą „wszystkie założenia i szczegóły związane z koncepcją budowy parkingu, kwestie formalne, prawne, ekonomiczne - każdy szczegół inwestycji, także liczba miejsc parkingowych”. Pytana, czy Irlandzka Grupa Inwestycyjna zechce w ramach inwestycji rozbudować istniejącą galerię powiedziała, że „wyniknie to w trakcie negocjacji”.

Miasto Opole szuka partnera do budowy wielopoziomowego parkingu podziemnego na placu Kopernika, który znajduje się centrum miasta. Inwestycja, realizowana w ramach planowanego partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), ma dotyczyć też zagospodarowania placu Kopernika tak, by stał się miejscem rekreacyjno-wypoczynkowym. Obecnie teren ten - między budynkiem Uniwersytetu Opolskiego, galerią handlową i ciągiem ulic w samym centrum miasta - zajmuje sporej wielkości, betonowy parking.

Miasto - dzięki inwestycji - chce zwiększyć liczbę dostępnych miejsc parkingowych w centrum Opola, poprawić estetykę placu Kopernika, a także przebudować istniejący w tym miejscu układ komunikacyjny i małą infrastrukturę drogową, okalającą plac, by udrożnić przejazd w tym miejscu. Wstępnie koszty realizacji oszacowano na kilkadziesiąt milionów złotych. Samorząd nie ma na to pieniędzy, dlatego szuka partnera, który sfinansuje zadanie.

W ramach planowanego partnerstwa publiczno-prywatnego Opole ma wnieść aportem teren, część placu Kopernika - łącznie 62 ary. Z kolei partner prywatny ma – według założeń - zagospodarować plac, przebudować układ komunikacyjny i wybudować parking, którym potem będzie zarządzać i czerpać z niego zyski. Stanie się też właścicielem 30 arów samego placu, na których będzie mógł prowadzić działalność komercyjną. Miasto pozostanie zaś właścicielem pozostałej części placu oraz wybudowanego parkingu.

W ramach przygotowań do inwestycji wykonano już analizę prawno-ekonomiczną i program funkcjonalno-użytkowy. Przeprowadzono także tzw. dialog techniczny, w którym uczestniczyły dwie firmy: Irlandzka Grupa Inwestycyjna oraz firma Strabag. (PAP)

kat/ amac/