„Poza sektorem finansowym i ubezpieczeniowym, we wszystkich segmentach gospodarki notujemy wzrost wartości dodanej brutto. To, co jest ważne, to po raz pierwszy (po 4 kwartałach 2016 r. – PAP) budownictwo ma dodatni wpływ na PKB” – powiedziała na spotkaniu z dziennikarzami Jeznach.

„Znaczenie miały również takie czynniki, jak popyt krajowy, który jest głównym czynnikiem wzrostu od strony rozdysponowania oraz pozytywny wpływ akumulacji brutto. Równie ważne, że nakłady brutto na środki trwałe mają neutralny wpływ, nie +ciągną+ już wzrostu w dół” – dodała.

GUS podał, że w I kwartale PKB wzrósł o 4,0 proc. rdr wobec 2,5 proc. w IV kwartale 2016 r.

Z danych składowych wynika, że działalność sektora finansowego i ubezpieczeniowego zanotowała w I kwartale spadek o 17,7 proc.

„W I kwartale notujemy głęboki spadek w działalności finansowej i ubezpieczeniowej, ale to specyfika tej sekcji – ten segment gospodarki jest mocno zróżnicowany w poszczególnych kwartałach” – powiedziała Jeznach. (PAP Biznes)