Prace wykona firma Skanska S.A., która – oferując najniższą cenę w przetargu rozstrzygniętym na przełomie roku, pokonała pięć innych firm.

Jak poinformował PAP Grzegorz Sulikowski, zastępca dyrektora Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków w gdańskim Urzędzie Miejskim, jednym z najistotniejszych elementów inwestycji będzie wymiana sieci kanalizacyjnej w części dzielnicy. „Ta sieć nie była remontowana od kilkudziesięciu lat i jej stan jest już na tyle kiepski, że przy większym deszczu dochodzi do zalewania m.in. piwnic w budynkach” – wyjaśnił Sulikowski.

W ramach prac wyremontowanych zostanie też częściowo 31 budynków stojących przy ulicach: Dolnej, Łąkowej, Toruńskiej oraz Wróblej. „Chcemy w tych obiektach wykonać izolacje i ocieplenia, wzmocnić fundamenty i uporządkować części wejściowe” – poinformował Sulikowski dodając, że w przypadku 14 budynków, w których działają wspólnoty mieszkaniowe, dołożą się one do prac pokrywając 30 procent ich wartości.

Projekt rewitalizacji zakłada także wymianę nawierzchni jezdni i chodników kilku ulic na Dolnym Mieście, w tym Dolnej, prof. Z. Kieturakisa, Kurzej, Śluza, Wróblej oraz fragmentów ulic Łąkowej, Radnej i Toruńskiej. Największe zmiany czekają główną ulicę dzielnicy – Łąkową, w obrębie której zostanie utworzony nowy ciąg pieszy i miejsca parkingowe. W planie jest też remont nieczynnego torowiska biegnącego wzdłuż tej ulicy oraz odtworzenie alei jarząbów szwedzkich.

Wszystkie prace wykonywane przez firmę Skanska mają się zakończyć w połowie 2015 r. Projekt rewitalizacji Dolnego Miasta zakłada jeszcze dwie większe inwestycje. W niedalekiej przyszłości miasto chce zainstalować windę i wykonać podjazd do Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, tak, by obiekt był przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Druga inwestycja została już zrealizowana w końcu ub.r. Polegała ona na remoncie budynku przy ul. Dobrej, w którym działają świetlica dla uczniów i punkt przedszkolny prowadzone – na podstawie umowy z miastem, przez gdański Caritas. Dzieci z Dolnego Miasta mają tu do dyspozycji m.in. salę komputerową i pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia zajęć plastycznych, muzyczno-tanecznych i kulturalnych. „To część społeczna projektu rewitalizacji Dolnego Miasta, w ramach której dzieci mają też zajęcia w Klubie Wodnym +Gdańskie Lwy+” – wyjaśnił Sulikowski.

Według ostatnich szacunków, projekt rewitalizacji Dolnego Miasta będzie kosztował w sumie około 36 mln zł, z czego ponad 16 mln zł pochodzi z funduszy unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Resztę pieniędzy dokłada samorząd.

Gdańskie Dolne Miasto to dzielnica zbliżona charakterem do warszawskiej Pragi. Przed II wojną światową był to gęsto zabudowany obszar z typowo mieszczańskimi, okazałymi kamienicami oraz obiektami przemysłowymi. Działania wojenne nie spowodowały większych szkód. W okresie PRL nastąpił jednak upadek społeczny tej dzielnicy, któremu sprzyjał m.in. brak inwestycji, a co za tym idzie niszczenie kamienic i fabryk. Dziś Dolne Miasto zajmujące powierzchnię prawie 62 ha i jest zamieszkane przez prawie 6 tys. osób.

Oprócz rewitalizacji Dolnego Miasta gdański samorząd prowadzi podobne projekty w trzech innych dzielnicach: Letnicy, Dolnym Wrzeszczu i Nowym Porcie. Wszystkie projekty są dofinansowywane przez Unię Europejską.(PAP)