W ramach całej aukcji wybrano oferty na energię o wartości prawie 116 mln zł.

Należąca do grupy energetycznej Tauron spółka Tauron Ekoenergia z siedzibą w Jeleniej Górze to wytwórca zielonej energii - eksploatuje 34 elektrownie wodne o łącznej mocy zainstalowanej 142,725 megawatów i cztery farmy wiatrowe o łącznej mocy ponad 200 megawatów. Elektrownie znajdują się w województwach: dolnośląskim, opolskim, małopolskim i zachodniopomorskim.

Przeprowadzona w ostatnim dniu czerwca br. aukcja OZE (Odnawialne Źródła Energii), w której wzięły udział elektrownie wodne Taurona, dotyczyła istniejących instalacji o mocy nie większej niż 1 megawat, spełniających określone kryteria stopnia wykorzystania zainstalowanej elektrycznej oraz emisyjności.

"Zgodnie z regulaminem, aukcję wygrywają uczestnicy oferujący najniższą cenę, aż do wyczerpania ilości lub wartości energii elektrycznej przewidzianej do sprzedaży" - podał Tauron w komunikacie prasowym.

W porównaniu do poprzedniego roku cena referencyjna dla elektrowni wodnych wzrosła o 10 zł za megawatogodzinę, do poziomu 480 zł/MWh, co dało możliwość wyższego kwotowania ofert.

Łącznie w ramach aukcji zwyciężyły 44 oferty z wolumenem blisko 312,5 tys. megawatogodzin o wartości ponad 115,9 mln zł. Tauron nie podał, jaka część tego wolumenu przypadła na spółkę Tauron Ekoenergia, tłumacząc to tajemnicą handlową. W aukcji uczestniczyły trzy instalacje Taurona.

"Wszystkie zgłoszone elektrownie wodne Tauron Ekoenergia wygrały aukcję OZE i uzyskały gwarantowaną cenę sprzedaży energii elektrycznej do końca pełnego okresu wsparcia. Grupa Tauron przygotowuje się do kolejnych aukcji i planuje zgłoszenie większych jednostek wytwórczych" - poinformował Tauron.

Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Komentarz
Jerzy Baehr, Adam Frąckowiak, Krzysztof Hajdrowski, Piotr Lissoń, Jakub Pokrzywniak, Aleksander Stawicki, Maciej Szambelańczyk, Sergiusz Urban
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


Przedstawiciele grupy podkreślają, że przejście do systemu aukcyjnego, wobec obecnych cen energii elektrycznej i zielonych certyfikatów, gwarantuje wygranym instalacjom znaczącą poprawę wyników finansowych.

Nowy system wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z OZE w postaci aukcji wprowadziła Ustawa o odnawialnych źródłach energii z 20 lutego 2015 r. Mechanizm ten pozwala na uzyskanie stałej ceny sprzedaży energii elektrycznej w okresie wsparcia. Wcześniejszy mechanizm tzw. zielonych certyfikatów, ze względu na dużą nadpodaż praw majątkowych, doprowadził do gwałtownego spadku cen certyfikatów i w efekcie zmniejszenia przychodów uzyskiwanych przez wytwórców energii elektrycznej w OZE.

Warunkiem przystąpienia instalacji OZE do aukcji jest ujęcie przez Ministra Energii w stosownym rozporządzeniu koszyka aukcyjnego, do którego zakwalifikują się poszczególne instalacje. Pierwsze aukcje OZE odbyły się 30 grudnia 2016 r.

Obecnie Tauron Ekoenergia eksploatuje 34 elektrownie wodne o łącznej mocy zainstalowanej ponad 142 megawatów. 11 z nich to elektrownie zbiornikowe, a 23 przepływowe. Obiekty te położone są na ziemi dolnośląskiej, opolskiej i małopolskiej, na rzekach: Bóbr, Bystrzyca, Kamienna, Kwisa, Nysa Kłodzka, Odra, Mała Panew, Wisła, Dunajec oraz potoki Bystry i Olczyski. (PAP)