Dzisiejszy dzień jest symptomatyczny: po pierwsze dlatego, że objęliśmy prezydencję w Unii Europejskiej, ale również dlatego, że w tym dniu właśnie wprowadzamy europejski system zagospodarowania odpadów. Oczywiście ustawa będzie jeszcze musiała być podpisana przez prezydenta, ale ten ważny etap prac parlamentarnych zakończył się.

Oto będzie już niedługo w Polsce obowiązywał taki sam system jak w 25 krajach Unii Europejskiej. System prośrodowiskowy, taki który bierze pod uwagę konieczność oszczędzania surowców, a więc taki, który będzie promował segregację odpadów, odzysk i recykling. Czekaliśmy długo na tę ustawę i (...) moja radość jest ogromna. Byłem świadkiem, gdy w 2005 r. ta ustawa przepadała. Przepadała przez skuteczny lobbing. Tym razem dzięki wspaniałej współpracy i w rządzie, i w parlamencie, udało się. Będziemy mieli świetną, europejską ustawę. (...)

Ta ustawa jest bardzo dobra. Rzeczywiście pozwala ona samorządom na stworzenie nowoczesnego systemu zagospodarowania odpadów. Ta ustawa, mówiąc najkrócej, za niedługi czas pozostawi Polskę czystszą. (PAP)

her/ drag/ gma/