Jak poinformował w piątek PAP rzecznik Nowego Centrum Łodzi Miłosz Wika, firma doradcza Deloitte została wyłoniona w przetargu, a jej raport ma powstać do końca tego roku. Będzie on kosztował ponad 285 tys. zł brutto.

Raport obejmie m.in. analizę społeczno-gospodarczą całego miasta, z precyzyjnym określeniem poziomu podaży rynku na znajdujące się na terenie NCŁ nieruchomości do 2030 roku. Dokładnie ustalone zostanie również, jakiego rodzaju inwestycje powinny pojawić się jako pierwsze, żeby zachęcić kolejne firmy do lokowania się wokół nowego dworca.

"Przeprowadzenie dogłębnych analiz jest niezbędne do uzyskania odpowiedzi na pytanie, jak rynek, obecnie i w przyszłości, będzie reagował na ofertę inwestycyjną w tej części miasta" - uważa dyrektor Zarządu NCŁ Błażej Moder.

Eksperci Deloitte mają zasięgnąć specjalistycznych opinii wśród przedsiębiorców, ekspertów rynku nieruchomości, deweloperów czy organizacji pozarządowych. Firma przygotuje również analizę najlepszych europejskich praktyk tworzenia aktywnych kulturalnie i gospodarczo przestrzeni miejskich. Na podstawie doświadczeń innych miast powstanie katalog działań niezbędnych dla rozwoju Łodzi.

Deloitte wskazać ma też, gdzie szukać potencjalnych inwestorów i z jakich źródeł pozyskiwać środki na realizację w NCŁ publicznych i komercyjnych projektów.

Wyniki analiz Deloitte będą też podstawą do stworzenia wspólnej oferty inwestycyjnej PKP i miasta, obejmującej obszar 10 hektarów na terenie Specjalnej Strefy Kultury i wokół dworca. Opracowanie firmy doradczej ma być zgodne z przygotowanymi przez Urząd Miasta Łodzi wytycznymi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NCŁ. Do połowy listopada powstanie też dokładna analiza stanów prawnych nieruchomości znajdujących się na tym terenie.

Nowe Centrum Łodzi to jeden z największych programów urbanistycznych w historii miasta. Zaniedbany obszar w centrum o powierzchni 100 ha w ciągu najbliższych lat ma stać się atrakcyjną przestrzenią publiczną. Najważniejszym elementem NCŁ będzie nowy podziemny dworzec kolejowy Łódź Fabryczna, który będzie częścią multimodalnego węzła komunikacyjnego, w którym - oprócz peronów kolejowych - znajdą się m.in. przystanki autobusów regionalnych i miejskich, tramwajów, parkingi dla samochodów.

W przyszłym roku na terenie NCŁ ma się zakończyć rewitalizacja zabytkowej elektrociepłowni EC1. Powstanie w niej m.in. interaktywne Centrum Nauki i Techniki. Na obszarze Centrum zostanie też przebudowanych lub powstanie 9 km dróg, a także 2,5 km torowisk. W sumie zainwestowanych zostanie ponad 2 mld zł.