Według założeń przetargu, kryterium wyboru oferty jest cena. Najtańszą ofertę, na 253,9 mln zł brutto, złożyło konsorcjum, którego liderem jest Hydrobudowa Polska. Kolejne pod względem kwoty: konsorcjum, którego liderem jest Unibep (255,7 mln zł brutto) oraz Warbud (276,7 mln zł brutto).
Przetarg na dokończenie budowy stadionu w Białymstoku został ogłoszony, ponieważ w czerwcu 2011 r. miasto odstąpiło od umowy z wykonawcą z powodu opóźnień w pracach. Stadion miał być gotowy w połowie 2012 r., obecnie planowany termin to koniec 2013 r.

Pod koniec listopada, do drugiego etapu przetargu na dokończenie budowy wybrano pięć firm i konsorcjów. Trzy z nich zdecydowały się złożyć oferty.
W poniedziałek okazało się, że one jednak znacznie wyższe od kwoty zaplanowanej obecnie na dokończenie inwestycji. To 130 mln zł z kwoty pierwotnie przeznaczonej na budowę stadionu. W tegorocznym budżecie miasta Białegostoku jest to 50 mln zł.

Formalnie inwestorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białymstoku. Jego dyrektor Adam Popławski nie chciał w poniedziałek oceniać faktu, że zaproponowane przez firmy kwoty znacznie przekraczają zakładany budżet. Dodał, że na razie oferty analizuje komisja konkursowa.

Miejski stadion w Białymstoku ma być obiektem na 22,5 tys. widzów, spełniającym standardy UEFA. Jego budowę rozpoczęło w połowie 2010 r. polsko-francuskie konsorcjum Eiffage Budownictwo Mitex SA oraz Eiffage Construction.

Po roku okazało się, że zaawansowanie robót jest dużo mniejsze niż zakładano. MOSiR w Białymstoku odstąpił od umowy z powodu opóźnienia. Kilka dni później także konsorcjum złożyło oświadczenie o odstąpieniu od umowy, a decyzję miasta uznało za nieważną.

Spór rozstrzygnie sąd, bo MOSiR chce, aby wykonawca zapłacił 5 mln zł kar umownych. To część z kwoty kary umownej, która - zgodnie z umową - wynosi 10 proc. wartości inwestycji, czyli 15,6 mln zł. 2,6 mln zł inwestor potrącił z ostatniej faktury za wykonane prace, zaś o 8 mln zł wystąpił do banku, oczekując wypłacenia gwarancji bankowej. Termin rozpoczęcia postępowania przed sądem w Białymstoku został wyznaczony na koniec lutego.

Stadion powstaje przy znacznym wsparciu funduszami unijnymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Miał kosztować - według ceny z pierwszego przetargu - 168 mln zł łącznie z pracami przygotowawczymi.

Przyznana na inwestycję unijna dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego stanowi 63,7 proc. wartości inwestycji. Według władz Białegostoku, finansowanie unijne inwestycji nie jest zagrożone. (PAP)