Od sierpnia do września br. Agencja sprzedała prawie 23,3 tys. ha gruntów na podstawie 2,9 tys. umów.

Cena 1 ha gruntów rolnych przekroczyła poziom 30 tys. zł w trzech województwach: wielkopolskim (38 626 zł/ha), śląskim (38 417 zł/ha) i opolskim (36 122 zł/ha). Natomiast najtańsza ziemia rolna była w województwach: świętokrzyskim – (13 993 zł/ha), podlaskim (16 198 zł/ha) i podkarpackim (16 852 zł/ha). Najbardziej ziemia podrożała w województwie śląskim.

Najwyższe średnie ceny gruntów rolnych uzyskano w przypadku nieruchomości o powierzchni 100–300 ha (28 tys. zł/ha), a najniższe w grupie obszarowej 1–10 ha (20,4 tys. zł/ha). Najwięcej gruntów ANR sprzedała w grupie obszarowej 10-100 ha – ponad 12,5 tys. ha.

Średnia powierzchnia przypadająca na jedną umowę kupna-sprzedaży w III kw. br. w skali kraju wyniosła 8,1 ha. Najwyższą średnią powierzchnię na jedną umowę odnotowano w województwach: wielkopolskim – 23,2 ha, dolnośląskim – 15,6 ha i zachodniopomorskim – 15,5 ha.

W tym roku, zgodnie z planem, Agencja sprzeda 125 tys. hektarów ziemi. (PAP)