Dwudniowe szkolenie odbywa się w ramach rozpoczętego w poniedziałek Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Organizowane jest przez Uniwersytet Śląski we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach.

Pierwszy dzień poświęcony jest psychologicznym aspektom wspierania osób dotkniętych przestępstwem, a drugi - aspektom prawnym.

Szkolenie organizowane jest po raz dwunasty. Co roku udział w nim bierze średnio setka osób. Skierowane jest do studentów od trzeciego roku z takich kierunków jak: prawo, psychologia, pedagogika i praca socjalna. "Są to osoby, które już posiadają pewną wiedzę i umiejętności, kwalifikujące je do pracy z osobami pokrzywdzonymi w wyniku przestępstwa. Tutaj dostają dodatkową merytoryczną oraz praktyczną porcję wiedzy" – powiedziała podczas wtorkowego briefingu w Katowicach kierownik Biura Karier UŚ Agnieszka Dunaj.

Bezpłatne szkolenie ma bowiem przygotować studentów do udziału w wolontariacie w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw na terenie woj. śląskiego, czyli w takich placówkach jak miejskie ośrodki pomocy społecznej, centra interwencji kryzysowej oraz w różnego rodzaju stowarzyszeniach i fundacjach.

Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. ochrony praw człowieka mł. insp. Krzysztof Kazek przypomniał, że jednym z celów rozpoczętego w poniedziałek Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem jest zwrócenie uwagi na prawa takich osób.

"Są to osoby, które niejednokrotnie pierwszy raz w życiu zetknęły się z sytuacją trudną, niestandardową, która ich przerasta. Pewnie wielu z nas ma bezpośrednie lub pośrednie doświadczenia bycia pokrzywdzonym – od kradzieży portfela, a skończywszy na sytuacjach, kiedy ktoś nam wyrządza krzywdę, np. na rozbojach czy pobiciach. (...) Te osoby w pierwszym momencie nie za bardzo sobie radzą z tym problemem, a potem w trakcie procesu też potrzebują niejednokrotnie wsparcia. Oprócz pomocy prawnej musi i towarzyszy temu pomoc psychologiczna, a czasem również wsparcie materialne" – powiedział Kazek.

Przekonywał też, że zawsze warto szukać pomocy np. na policji czy w różnego rodzaju stowarzyszeniach bądź instytucjach. Zgłaszać można się w przypadku różnego rodzaju przestępstw – zarówno kradzieży, przemocy domowej, jak i przestępstw związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w ruchu drogowym czy bezpieczeństwem w sieci. Kazek przestrzegł, by nie bagatelizować problemu, nawet jeśli to np. drobna kradzież, a już szczególnie w przypadku dzieci.Do końca tygodnia w całym kraju bezpłatnych porad będą udzielać prokuratorzy, asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi oraz inni specjaliści.
Dzień Ofiar Przestępstw, który został ustanowiony na mocy ustawy z 2003 r., przypada 22 lutego. (PAP)

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Student
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów