Jednocześnie podział i rozliczenie pieniędzy, przeznaczonych w samym tylko 2015 r. na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego dotyczących przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych, będzie należał do resortu administracji.

Wiceminister administracji i cyfryzacji Marek Wójcik przekonywał niedawno w Sejmie, że mechanizm wsparcia inwestycji na drogach powiatowych i gminnych będzie taki, jak do tej pory.

"Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - etap II. Bezpieczeństwo - dostępność - rozwój" obowiązuje w latach 2012-2015. Według twórców noweli konieczne jest więc zapewnienie dofinansowania z budżetu państwa inwestycji na drogach lokalnych po 2015 r., kiedy ten program przestanie obowiązywać.

W uzasadnieniu do noweli wyjaśniono, że kontynuacja obecnego sposobu wsparcia dróg powiatowych i gminnych, tj. dotacji w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych, zostanie przeprowadzona w postaci dotacji celowej w niezmienionym zakresie przedmiotowym. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe jednostek samorządu terytorialnego nie jest możliwe zwiększenie ich wydatków na drogi samorządowe, zatem istnieje konieczność dalszego udzielania wsparcia z budżetu państwa.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. (PAP)