8 stycznia 2018 r. wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak na podstawie tzw. ustawy dekomunizacyjnej zmienił nazwy kolejnych sześciu ulic w całym regionie, m.in. nazwa Bulwaru Stanisława Kulczyńskiego została zmieniana na Profesorów Lwowskich we Wrocławiu.

„Dramatycznie nie zgadzamy się z taką decyzją, ale nie możemy się odwołać od niej do żadnej instancji. Dlatego wspólnie z przewodniczącym rady miejskiej i panami rektorami wrocławskich uczelni podpisaliśmy wniosek zgłaszający prof. Kulczyńskiego do tytułu honorowego obywatela Wrocławia w 2018 r." - powiedział na konferencji prasowej w środę Dutkiewicz.

Wyjaśnił, że jeśli radni podejmą stosowną uchwałę o przyznaniu tytułu, a wojewoda doprowadzi do jej unieważnienia, to wówczas istnieją możliwości odwołania się od takiej decyzji do sądu.

Dutkiewicz podkreślił, że prof. Kulczyński, pierwszy powojenny rektor połączonych wówczas wrocławskich uczelnio – uniwersytetu, akademii medycznej i politechniki – jest symbolem odradzania się nauki we Wrocławiu po 1945 r. i bardzo szlachetnej postawy, ponieważ jeszcze w przedwojennej Polsce „jako jedyny rektor sprzeciwił się wówczas tzw. gettu ławkowemu na uczelniach, czyli segregowaniu miejsc dla studentów pochodzenia żydowskiego”.

„Ustawa dekomunizacyjna zakładała usunięcie z przestrzeni publicznej symboli komunizmu, a prof. Kulczyński nie jest we Wrocławiu symbolem komunizmu. Zabrano samorządom prawo nazywania ulic, nie możemy przywrócić bulwarowi jego imienia, więc proponujemy, by został honorowym obywatelem miasta” - powiedział Dutkiewicz.

Jego zdaniem prof. Kulczyńskiemu należy się miejsce w przestrzeni i pamięci zbiorowej Wrocławia.

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Adam Jezierski powiedział, że uczelnia przygotowuje dużą monografię poświęconą prof. Kulczyńskiemu, który był „botanikiem na skalę światową i energicznym, sprawnym organizatorem środowiska akademickiego w powojennym Wrocławiu.”

„Czasy były skomplikowane. Wiemy, że prof. Kulczyński uczestniczył we władzach państwowych, we władzach PRL. Nie mógłby chyba zrobić tego, co zrobił dla środowiska, gdyby jakoś nie uczestniczył w tych władzach” - powiedział rektor.

Dutkiewicz potwierdził, że skieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek ws. grudniowej nowelizacji tzw. ustawy dekomunizacyjnej. Jego zdaniem, wprowadzenie ustawy, która nie daje prawa do odwołania się od decyzji danego organu, "jest rozwiązaniem antycywilizacyjnym”.

„Dlatego też chcielibyśmy procedować tę rzecz. Stanąć w obronie pamięci zbiorowej, w obronie dobrego imienia prof. Kulczyńskiego, ale także stanąć w obronie samorządności w Polsce” - powiedział Dutkiewicz.(PAP)