Przetarg nieograniczony na dokumentację projektową gliwickiego Centrum Przesiadkowego ogłosiły władze tego miasta. Nazywane Zachodnią Bramą Metropolii Silesia przedsięwzięcie powinno być według wstępnych planów gotowe w 2020 r.

Inwestycja ma powstać na kupionych przez miasto dawnych terenach kolejowych po północnej stronie dworca kolejowego, skupiając wszystkie środki transportu miejskiego. Ma to być nowoczesny, zintegrowany system stacji autobusów miejskich, regionalnych i międzynarodowych z parkingami dla samochodów i rowerów oraz lokalami gastronomicznymi i punktami z prasą.

Jak wynika z czwartkowej informacji gliwickiego magistratu, oferty w postępowaniu na zaprojektowanie Centrum Przesiadkowego można składać do 30 października 2016 r.

Projekt ten ma się opierać na wybranej z końcem czerwca br. wstępnej koncepcji projektowej, której zaletą ma być – jak przekonywali wówczas urzędnicy - „wyrazista forma zadaszenia”, z „wytrzymałą, efektowną i funkcjonalną” konstrukcją z drewna klejonego. Plusem takiego rozwiązania ma być m.in. „brak podpór pośrednich, co umożliwi swobodny ruch pojazdów i pieszych wewnątrz dworca autobusowego”.

Do koncepcji układu ruchu kołowego i pieszego w rejonie dworca i Centrum wprowadzono od tego czasu kilka zmian. Zrezygnowano z przejścia podziemnego pod ul. Bohaterów Getta Warszawskiego i obiektów przy skrzyżowaniu tej arterii z ul. Zwycięstwa (po południowej stronie dworca). Zdecydowano natomiast o nowym ciągu pieszo-rowerowym w stronę Centrum na przedłużeniu ul. Udzieli (po północnej stronie inwestycji), zadaszonych parkingach dla rowerów oraz stacji wypożyczalni rowerów.

Dworce i parkingi wchodzące w skład Centrum Przesiadkowego zostaną włączone do układu komunikacyjnego miasta poprzez skrzyżowanie przy ul. Tarnogórskiej i rondo im. L. Kaczyńskiego. Zmodernizowany zostanie okoliczny układ komunikacyjny, m.in. przebudowana zostanie ul. Bohaterów Getta Warszawskiego i drogi krzyżujące się oraz inne ulice. Plac Piastów, będący dotąd węzłem autobusów miejskich, ma zyskać nową aranżację (m.in. powstaną parkingi).

Władze miasta przypominają, że przetarg na dokumentację projektową to początkowa faza inwestycji. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace budowlane powinny rozpocząć się w 2018 r.

Według wcześniejszych informacji planowany przez miasto koszt przedsięwzięcia to ok. 125 mln zł. Część mają pokryć środki europejskie z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020, dostępne w rozdzielonej przez samorządy lokalne subregionu centralnego województwa puli tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

O planach budowy węzła przesiadkowego gliwicki samorząd mówił już od lat. W sierpniu 2011 r. miasto prezentowało koncepcję urbanistyczną zagospodarowania ok. 40-hektarowego terenu wokół dworca, w dużej części należącego jeszcze wówczas do PKP.

Władze Gliwic sygnalizowały potrzebę stworzenia w tych okolicach nowego układu drogowego, zagospodarowania placów i przestrzeni publicznych. Po północnej stronie torów kolejowych, w miejscu obecnie planowanego centrum przesiadkowego, zakładano powstanie innych obiektów, głównie usługowych i biurowych.(PAP)