16 listopada w Zielonej Górze odbędą się jedynie wybory do sejmiku wojewódzkiego, a w przyłączanej gminie wybory do sejmiku i rady powiatu - powiedział PAP główny specjalista delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze Mateusz Marciniak. Zastrzegł, że po połączeniu obu jednostek, 1 stycznia 2015 r., wygasną mandaty radnych powiatu wybranych w gminie Zielona Góra.

Obecne rady: miasta i gminy, a także prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki i wójt gminy Mariusz Zalewski będą pełnić swoje funkcje do końca roku. Wówczas, po połączeniu miasta i gminy Zielona Góra, zgodnie z kodeksem wyborczym, premier na wniosek wojewody wyznaczy pełnomocnika, który przejmie wykonywanie zadań i kompetencji organów aż do wyborów.

Wybory, w których wyłoniony zostanie prezydent Zielonej Góry oraz rada miasta, muszą się odbyć w ciągu 90 dni licząc od 1 stycznia.

We wtorek rząd wydał rozporządzenie w sprawie połączenia miasta i gminy Zielona Góra, a także o zmianie granic powiatu zielonogórskiego. To pierwszy przypadek realizacji forsowanych przez MAiC pomysłów łączenia miast i okalających je gmin. Ma to przynieść spore oszczędności budżetowe (w całej Polsce jest 158 takich miast otoczonych gminami), a zachęty do łączenia się jednostek samorządów zawiera przyjęty w czerwcu przez rząd projekt ustawy samorządowej.

W przypadku Zielonej Góry za połączeniem opowiedzieli się zarówno mieszkańcy gminy, jak i miasta. Ci pierwsi podczas referendum lokalnego, a drudzy w czasie przeprowadzonych w Zielonej Górze konsultacji społecznych. Najwięcej problemów było z pozytywną decyzją Rady Gminy Zielona Góra, a brak takiej zgody stawiał pod znakiem zapytania możliwość połączenia miasta z gminą od 1 stycznia 2015 r., jak jest to planowane, a także przyznania samorządowi ministerialnego bonusu w kwocie 100 mln zł za tzw. zgodne połączenie. W końcu jednak rada gminy zielonogórskiej zaakceptowała decyzję o połączeniu z miastem.

Po połączeniu liczba mieszkańców Zielonej Góry wzrośnie z ok. 118 tys. do ok. 136 tys., natomiast powierzchnia powiększy się z 58 km kw. do 278 km kw. Tym samym Zielona Góra stanie się obszarowo większa od Poznania. Zmienią się także granice powiatu zielonogórskiego; po zmianach będzie obejmował gminy: Babimost, Bojadła, Czerwieńsk, Kargowa, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów i Zabór.

W komunikacie CIR napisano, że fuzja samorządowa: miasta i gminy Zielona Góra zapewni zwiększone dochody budżetowe, co z kolei umożliwi pełne wykorzystanie środków z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. "Powiększona terytorialnie Zielona Góra będzie miała większe możliwości zaciągania zobowiązań, co powinno skutkować efektywniejszym pozyskiwaniem wsparcia unijnego i realizacją większych projektów" - zaznaczono.

"Po połączeniu potencjałów miasta i gminy wspólny samorząd będzie miał odpowiednie środki na realizację usług komunalnych dotyczących usuwania odpadów, zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków i wód opadowych. Połączenie to przyspieszy też rozbudowę i modernizację istniejących sieci: wodociągowej i sanitarnej oraz umożliwi budowę nowej infrastruktury" - czytamy w komunikacie. (PAP)