Jak poinformował w poniedziałek zarząd spółki ProNatura, która jest inwestorem budowy spalarni, w przetargu złożono cztery oferty. Konsorcjum PBG, PBG Energia, Constructions Industriales de la Mediterranee - CNIM i Rafako wyceniło ofertę na 789,6 mln zł;konsorcjum Polimex Mostostal, Fisia Babcock Environment i Korporacja Budowlana Doraco - na 797,7 mln zł, zaś Astaldi, Termomeccanica Ecologia - na 528,2 mln zł, a Mostostal Warszawa - na 644,5 mln zł.

To kolejny krok w realizacji inwestycji, a przed nami procedura oceny ofert, która ma na celu wyłonienie wykonawcy, odpowiedzialnego za projekt i budowę zakładu termicznego przekształcania odpadów - powiedział Marcin Janczylik, rzecznik ProNatury.

Nawet najtańsza złożona oferta zakłada wyższy niż zakładano koszt inwestycji. Koszt projektu i budowy wiosną wyceniano na ok. 509 mln zł, z czego 339,6 mln zł ma pochodzić ze środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Ponadto preferencyjnej pożyczki w kwocie 158,8 mln zł udzielił inwestorowi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wkład własny spółki ProNatura to ok. 10 mln złotych.

Cena jest tylko jednym z 10 czynników decydujących o wyborze oferty. Na razie musimy poczekać na oficjalne stanowisko komisji przetargowej, które poznamy prawdopodobnie w grudniu - dodał Janczylik.

Budowa spalarni to jedna z największych inwestycji w regionie kujawsko-pomorskim, realizowanych z wykorzystaniem funduszy unijnych. Zakład ma powstać na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego i pod koniec 2014 roku zacząć przyjmować pierwsze tony śmieci.

Rocznie utylizować będzie około 180 tysięcy ton odpadów z Bydgoszczy, Torunia oraz z gmin powiatów bydgoskiego i toruńskiego. Spalarnia ma rozwiązać nie tylko problem składowania śmieci, ale będzie również źródłem zielonej energii.

Podczas utylizacji wyprodukowany zostanie prąd, który w pełni powinien pokryć potrzeby inwestorów z Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, a także dostarczyć ciepło, które w ponad 90 proc. pokryje zapotrzebowanie Bydgoszczy poza okresem grzewczym.

W ramach projektu w Bydgoszczy wybudowana zostanie również kompostownia na odpady biodegradowalne, a w Toruniu stacja przeładunkowa. Budowie towarzyszyć będzie proekologiczna kampania informacyjna i edukacyjna dotycząca właściwego postępowania z odpadami i zachęcająca do ich segregacji.

Dzięki inwestycji dwa największe miasta regionu kujawsko-pomorskiego oraz sąsiadujące z nimi gminy będą miały wspólny system gospodarki odpadami zgodny z wymogami UE.