Gliwicki samorząd przygotowuje budowę hali od lat. "Podium" na 16,6 tys. widzów byłoby jednym z największych takich obiektów w Polsce. Mimo informacji o wykreśleniu inwestycji z listy projektów unijnych (co znacznie zwiększa koszt dla miasta), samorząd kontynuuje ją. W przegłosowanym 17 stycznia budżecie Gliwic na 2013 r. miejscy radni przewidzieli rozpoczęcie budowy - z unijnym dofinansowaniem.

Tymczasem - jak poinformowała PAP w czwartek rzeczniczka urzędu marszałkowskiego województwa śląskiego Aleksandra Marzyńska, zarząd województwa uchwałą z 21 grudnia ub. roku rozwiązał umowę o dofinansowanie projektu. Jednomiesięczny termin tego wypowiedzenia upływa w miesiąc od udokumentowanego doręczenia informacji beneficjentowi - w tym wypadku 11 lutego.

Zarząd woj. śląskiego wypowiedział umowę na podstawie punktu przewidującego taką możliwość, jeżeli beneficjent środków „nie rozpoczął realizacji projektu w terminie 3 miesięcy od ustalonego (...) dnia (...) z przyczyn przez siebie zawinionych".

Samorząd Gliwic uważa mimo to, że umowa nadal obowiązuje. "Jej wypowiedzenie w tym trybie jest nieskuteczne" - powiedział PAP w czwartek Łukasz Oryszczak z gliwickiego urzędu miasta. "Zakładamy, że umowa wciąż nas wiąże" - dodał. To założenie znalazło się m.in. w tegorocznym budżecie miasta, gdzie w dziale dochodów majątkowych - wśród środków pochodzących z UE - wykazano m.in. 26,8 mln zł pod kątem budowy hali.

Dotacja UE na tę inwestycję miała wynosić 141 mln zł. W 2006 r. budowa "Podium" trafiła do Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego 2007-2013 jako jeden z trzech największych projektów. Ponieważ koszt projektu przekraczał 50 mln euro, podlegał zaopiniowaniu przez Komisję Europejską. Ta jednak odniosła się do niego negatywnie.

Po próbie ratowania przedsięwzięcia w listopadzie marszałek zdecydował o wycofaniu "Podium" z RPO. Choć zaproponował miastu rozwiązanie umowy ws. dofinansowania za porozumieniem, możliwość tę Gliwice odrzuciły. Tamtejszy samorząd sygnalizował, że jeżeli umowa zostanie w sposób prawidłowy wypowiedziana, budżet miasta może zostać zmieniony.

Władze Gliwic dopuszczają budowę hali bez unijnej dotacji. Uważają, że - wobec niewielkiego dotąd zadłużenia - wysokość kredytu na "Podium" nie zagrozi kondycji miejskich finansów. W tym celu podpisały umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym o powiększeniu do 182 mln zł kredytu zaciąganego w związku z inwestycją. Reszta ma być finansowana ze środków własnych i 15 mln zł dotacji z resortu sportu.

W sierpniu ub. roku Gliwice ogłosiły ponowny przetarg na budowę "Podium". Oferty otwarto w drugiej połowie grudnia. Jedyną niepodlegającą odrzuceniu, opiewającą na 321,4 mln zł, złożyła spółka Mirbud ze Skierniewic.

Zarząd woj. śląskiego zdecydował już o przesunięciu środków z RPO na "Podium" na inne projekty rewitalizacji miast. Największy - z puli dla dużych ośrodków - to budowa nowego kampusu Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (dofinansowanie 42,5 mln zł). Inne dotyczą adaptacji budynku w Zabrzu (dofinansowanie 4,7 mln zł), zagospodarowania bulwarów nadodrzańskich w Raciborzu (1,2 mln zł), zmiany funkcji dworca kolejowego Będzin Miasto (4,1 mln zł) oraz rewitalizacji zabytkowej wieży wyciągowej szybu "Prezydent" w Chorzowie (0,6 mln zł).

W puli dla małych miast unijne środki mają dostać: rewitalizacja rynku w Pilicy (2,1 mln zł), budowa pawilonów handlowo-usługowych w Czeladzi (4,3 mln zł), rewitalizacja parku w Wojkowicach (7 1 mln zł), rewitalizacja parku w Ornontowicach (4,6 mln zł), Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach (5,1 mln zł), rewitalizacja obiektów Zamku w Toszku (2 mln zł), przebudowa rynku w Siewierzu (4,8 mln zł), rewitalizacja budynku starej szkoły w Zebrzydowicach (3,4 mln zł) i zagospodarowanie terenów przy zalewie w Koniecpolu (6,4 mln zł).

mtb/ pad/