O wynikach głosowania poinformowało w czwartek biuro prasowe Urzędu Miasta. W sumie wyłoniono 112 zadań lokalnych oraz 7 ogólnomiejskich, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku.

Na inwestycje lokalne wytypowane przez mieszkańców miasto wyda w sumie prawie 16 mln zł, a na ogólnomiejskie - prawie 3 mln. Wśród wybranych inwestycji znalazły się głównie zadania z zakresu infrastruktury drogowej i rekreacji. Najwięcej punktów w kategorii projektów ogólnomiejskich zdobył wodny plac zabaw dla dzieci przy plaży miejskiej w Dolinie Trzech Stawów - Katowickim Parku Leśnym. Inicjatywę, której koszt oszacowano na 1,5 mln zł, poparło ponad 13 tys. osób.

Na drugim miejscu znalazł się zakup wyposażenia dla dziennych domów opieki. Kolejne przyjęte do realizacji projekty do budowa boiska do piłki nożnej i bieżni lekkoatletycznej przy jednym z gimnazjów, zakup komputerów, audiobooków i nowości wydawniczych dla bibliotek, w tym obcojęzycznej, poprawa infrastruktury rowerowej oraz usuwanie nielegalnych napisów z elewacji budynków.

Wśród projektów lokalnych znalazły się m.in. siłownie plenerowe, budowa fontanny, rewitalizacja terenów zielonych, miasteczka ruchu drogowego dla dzieci, czy zakup i montaż koszy na psie odchody.

W ramach budżetu obywatelskiego w 2016 r. zostaną zrealizowane wszystkie zadania, które otrzymały najwięcej głosów, aż do wyczerpania puli środków przewidzianych dla danej jednostki pomocniczej lub projektów o charakterze ogólnomiejskim. Oznacza to, że jeśli zwycięski projekt nie wykorzysta całej puli, zrealizowane zostaną kolejne projekty, które zdobyły najwięcej głosów i mieszczą się w kwocie pozostałej do dyspozycji.

W głosowaniu wzięło udział 17 005 osób, co stanowi 6,77 proc. wszystkich uprawnionych. Najwyższą frekwencję odnotowano w dzielnicy Załęże - 13,15 proc., a najniższą - w Śródmieściu - 3,16 proc.

Efektem pierwszej edycji budżetu obywatelskiego było wyłonienie 86 projektów. W ubiegłym roku największym zainteresowaniem cieszyły się zadania dotyczące wspierania kultury czy rekreacji.

Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym to proces, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego. (PAP)