Po raz szósty w Warszawie odbędzie się konferencja branży projektowania doświadczeń użytkownika – UX Poland. Od 20 do 23 kwietnia zostanie przeprowadzonych osiem warsztatów. Jeden z nich poświęcony będzie stolicy. W ramach dwudniowego warsztatu "Service Design for Smarter Warsaw" uczestnicy będą pracować nad zbudowaniem realnego rozwiązania dla Warszawy i jej mieszkańców w ramach aplikacji "Virtualna Warszawa".

"Razem z organizatorami chcemy, aby podczas tego warsztatu wypracowane zostały nowe rozwiązania sprawiające, że stolica będzie miastem inteligentnym i jeszcze bardziej przyjaznym dla mieszkańców" - powiedział w środę na konferencji prasowej wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski.

Wyjaśnił, że chodzi o to, aby wykorzystać dostępną technologię w realizacji projektów, które pozwolą korzystać mieszkańcom Warszawy w większym stopniu z usług publicznych i to w sposób możliwie najprostszy.

Przypomniał, że w ubiegłym roku projekt "Virtualna Warszawa" został zgłoszony do organizowanego przez Bloomberg Philanthropies międzynarodowego konkursu "Mayors Challenge" i otrzymał nagrodę w wysokości 1 mln euro na realizację. Warszawa zdobyła wyróżnienie za projekt ułatwiający osobom z wadami wzroku oraz turystom poruszanie się po mieście.

"Po warsztacie oczekujemy, że nie tylko uda się wygenerować nowe pomysły dla naszej aplikacji, ale również zainspirować firmy prywatne do generowania aplikacji w oparciu o infrastrukturę, którą dziś już mamy i która z założenia będzie infrastrukturą otwartą, ogólnodostępną" - powiedział wiceprezydent.

W trakcie warsztatu, w oparciu o powstającą w ramach projektu "Virtualna Warszawa" infrastrukturę, projektanci z całego świata pod okiem doświadczonych moderatorów będą projektować prototypy usług dla nowych i obecnych mieszkańców oraz dla turystów.

"Virtualna Warszawa" jest na etapie wdrażania i dotychczas przeprowadzone zostały dwie fazy pilotażowe: w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych oraz na linii autobusowej nr 185. Na każdym etapie pilotażu przetestowane są także inne funkcjonalności aplikacji, ważne z perspektywy odbiorcy, np. otrzymywanie informacji nt. wybranych obiektów turystycznych, wyznaczanie trasy pomiędzy obiektami. Każdy użytkownik będzie mógł pobrać aplikację bezpłatnie na telefon z systemem iOS lub Android, z ogólnodostępnych sklepów z aplikacjami.

Według Ratusza, "Virtualna Warszawa" stanowi technologiczny przełom w dostępie do usług miejskich dla mieszkańców, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Jest to pierwsza na świecie mobilna nawigacja dla osób z dysfunkcją wzroku, która pomoże każdemu odnaleźć interesujące go punkty w mieście, załatwić sprawę w urzędzie oraz sprawdzić, gdzie w danym momencie znajduje się oczekiwany pojazd komunikacji miejskiej. Projekt w kolejnych etapach będzie wspierać osoby z dysfunkcjami wzroku w poszukiwaniu pracy i w zakupie smartfonów.

Uczestnikami kwietniowego warsztatu będą projektanci doświadczeń i usług z całego świata oraz przedstawiciele Miasta Stołecznego Warszawy. Efektem dwudniowych prac będzie 5-6 prototypów nowych usług, które przekazane zostaną Urzędowi Miasta i będą miały szansę zostać wdrożone w przestrzeni miejskiej.

UX Poland od lat integruje i stymuluje do rozwoju międzynarodową branżę UX (od ang. user experience), czyli branżę projektowania doświadczeń, która zajmuje się projektowaniem usług, produktów, procesów, przestrzeni pod kątem wrażeń i emocji, jakich ludzie doświadczają w kontakcie z nimi. Jest też źródłem inspiracji dla polskich przedsiębiorców do wdrażania rozwiązań z zakresu projektowania doświadczeń. (PAP)