Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze Stanisław Blonkowski poinformował PAP, że referendum w gminie Wymiarki zostanie przeprowadzone w niedzielę (19 stycznia br.) od godz. 7 do 21.

Wyniki referendum będą ważne, jeśli w głosowaniu weźmie udział 3/5 wyborców, którzy w 2010 r. wybrali wójta tej gminy, tj. co najmniej 578 osób.

Jak powiedział PAP pełnomocnik inicjatora referendum Piotr Żaczek komitet referendalny zarzuca wójt Staszkowian niekompetencję, arogancję, nieprofesjonalne zarządzanie gminą i niedotrzymanie obietnic wyborczych, m.in. związanych z modernizacją sieci wodociągowej.

Wójt Wymiarek Anita Staszkowian powiedziała PAP, że stawiane jej zarzuty są nieprawdziwe, a w części nawet obraźliwe i krzywdzące. Dodała, że ws. poprawy stanu sieci wodociągowej i ujęć wody zostały podjęte niezbędne inwestycje.

Referendum odbędzie się w dwóch obwodach wyborczych. Niewielka gmina Wymiarki jest położona w powiecie żagańskim.