„Zakładamy, że pod koniec czerwca podpiszemy umowy, a 1 lipca ruszy cały system gospodarowania odpadami w Lublinie” - powiedziała rzeczniczka prezydenta Lublina Beata Krzyżanowska.

Lublin został podzielony na siedem sektorów. Na obsługę każdego z nich miasto przeznaczyło oddzielną kwotę - od ok. 6,2 mln zł do blisko 10 mln zł. W czwartek otwarto koperty z ofertami w przetargu na wywóz i zagospodarowanie odpadów. Ofertę do każdego z sektorów w Lublinie złożyło MPO, natomiast KOM-EKO oferuje swoje usługi w sześciu sektorach. Obie firmy obecnie świadczą w Lublinie usługi wywozu śmieci.

Po rozstrzygnięciu przetargu, w terminie 10 dni można składać odwołania. Po upływie tego terminu, jeśli nie będzie odwołań, miasto będzie mogło zawierać umowy.

Krzyżanowska powiedziała, że w sytuacji gdyby procedury przetargowe się przedłużyły, np. na skutek odwołań, miasto uruchomi procedurę zamówień z wolnej ręki na odbiór śmieci, aby nie było przerwy w wywożeniu śmieci z miasta.

Do urzędu wciąż napływają deklaracje od właścicieli nieruchomości dotyczące odbioru odpadów od 1 lipca. Dotychczas wpłynęło 18 tys. deklaracji, spodziewanych jest ich ok. 20 tys.

Ci, którzy nie złożą deklaracji, zgodnie z ustawą, otrzymają administracyjną decyzję prezydenta o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Kwota ta będzie wyznaczona na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Miasta i z uwzględnieniem średniej ilości odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach o podobnym charakterze.

Stawki opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów w Lublinie, które mają obowiązywać od 1 lipca, zależą od liczby mieszkających osób oraz od rodzaju zabudowy. W budynkach wielorodzinnych (np. w blokach) opłata miesięczna za odpady segregowane od gospodarstwa zamieszkanego przez jedną osobę wyniesie 12 zł, dla dwóch osób opłata wyniesie 25 zł, a dla gospodarstwa zamieszkanego przez trzy osoby i więcej - 39 zł. Stawki za odpady niesegregowane to odpowiednio: 16 zł, 33 zł i 50 zł.

W domach jednorodzinnych zamieszkanych przez jedną osobę opłata miesięczna za odpady segregowane wyniesie 30 zł, w gospodarstwach dwuosobowych - 39 zł, a w przypadku domu zamieszkanego przez trzy osoby i więcej - 50 zł. Stawki za odpady niesegregowane to odpowiednio: 38 zł, 50 zł i 69 zł.

Dotychczas zdecydowana większość mieszkańców zadeklarowała segregację śmieci.

Rocznie w Lublinie powstaje ok. 110 tys. ton odpadów. Według szacunków 79 proc. śmieci powstaje w gospodarstwach z budynków wielorodzinnych, 21 proc. - jednorodzinnych. Łącznie w Lublinie jest 144 tys. 634 gospodarstw domowych.