W styczniu rusza trzecia edycja Stypendiów Naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dla młodych naukowców. Ubiegać się o nie mogą doktoranci, którzy nie ukończyli 35. roku życia, a realizują innowacyjne projekty naukowo-badawcze. Wyniki projektów mają być użyteczne dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego Łódzkiego. Maksymalna wysokość jednorazowego stypendium to 20 tys. zł.

Dotąd stypendia otrzymało 20 osób - w 2013 r. 11 młodych naukowców otrzymało w sumie 200 tys. zł, a w tym roku wśród dziewięciu doktorantów podzielono 150 tys. zł.

Jak zapowiada marszałek woj. łódzkiego Witold Stępień, w przyszłym roku na stypendia przeznaczono także 150 tys. zł. Marszałek liczy, że w przyszłym roku zainteresowanie konkursem stypendialnym będzie większe niż w minionych dwóch latach. Do tej pory uczelnie bądź instytuty naukowe lub badawcze zgłosiły do udziału w programie stypendialnym 217 doktorantów.

Wśród 28 dyscyplin naukowych i artystycznych, których dotyczy konkurs w 2015 roku, są m.in. ekonomia, informatyka, biofizyka, biotechnologia, biochemia, ochrona środowiska, mikrobiologia, automatyka i robotyka, energetyka, włókiennictwo, medycyna i sztuki projektowe.

Wnioski o przyznanie stypendiów dla swoich pracowników jednostki naukowe składać mogą przez miesiąc - od 2 stycznia do 3 lutego 2015 r.

Program wspierający doktorantów z województwa łódzkiego realizowany jest w ramach projektu "Łódzkie intelektualne - II edycja", współfinansowanego ze środków unijnych. Całkowita wartość projektu to 888 tys. zł, a unijna dotacja wynosi ponad 470 tys. zł.

Więcej informacji na temat stypendiów można uzyskać m.in. na stronie www.intelektualne.lodzkie.pl. (PAP)