"To były bardzo dobre lata dla samorządu województwa mazowieckiego, dla całego regionu, mimo że od roku 2010 r. zostaliśmy dotknięci skutkami kryzysu gospodarczego, światowego i europejskiego. Przez te 10 lat, mimo kryzysu, na Mazowszu nie zanotowaliśmy spadku PKB. Mazowsze wytwarza dziś 22,7 proc. polskiego PKB, co przekłada się na kwotę ponad 370 mld złotych, a więc ponad 120 mld dolarów" - powiedział w poniedziałek na konferencji Struzik. Dodał, że mniej więcej odpowiada to PKB Słowacji.

Jak podkreśla samorząd, oprócz dróg powstało 665 km ścieżek rowerowych, 1,2 tys. km wodociągów, 1,5 tys. km kanalizacji, 570 km oznakowanych szlaków turystycznych. 150 placówek służby zdrowia sięgnęło po środki unijne na rozbudowę, wyposażenie w specjalistyczny sprzęt oraz informatyzację. Dzięki środkom unijnym powstało nowe lotnisko – w Modlinie. Zakupiono 11 lokomotyw i zmodernizowano 186 pociągów Kolei Mazowieckich.

"Nie ma takiej dziedziny życia, która nie zmieniłaby się w ciągu tych 10 lat za sprawą funduszy europejskich. Dzięki środkom unijnym inwestowaliśmy w infrastrukturę drogową, kolejową i lotniczą, modernizowaliśmy szpitale, remontowaliśmy i budowaliśmy instytucje kultury. Wiele projektów zrealizowano również na wsi. Także mazowieccy mali i średni przedsiębiorcy zyskali na naszym członkostwie w UE, bo dzięki programom unijnym mogli się efektywnie rozwijać – mówił Struzik.

W ramach unijnych projektów powstało osiem systemów park&ride z ponad 2200 miejscami postojowymi, z których korzysta ponad 820 tys. ludzi. Ponad 20 ha terenów zostało poddanych rewitalizacji.

Przebudowano i zmodernizowano prawie 50 obiektów kulturalnych i instytucji kultury, oznakowano 570 km szlaków turystycznych. Powstało też ok. 50 obiektów turystycznych i rekreacyjnych. Prawie 150 placówek zdrowia (zarówno publicznych, jak i niepublicznych) sięgnęło po środki unijne – m.in. na rozbudowę, modernizację, wyposażenie w specjalistyczny sprzęt, ale też informatyzację.

W latach 2004-2014 Mazowsze miało do dyspozycji ponad 14,4 mld zł - w latach 2004-2006 – ok. 1,4 mld zł, a w drugim okresie programowania dziewięć razy więcej – 13 mld zł. To także czas olbrzymiej aktywności ze strony beneficjentów. O ile w latach 2004-06 z unijnej pomocy skorzystało ok. 70 proc. samorządów, to w latach 2007-13 już niemal wszystkie. Ostatecznie dofinansowanie otrzymało 10,5 tys. projektów.

"Te 10 lat to ogromny postęp cywilizacyjny. Bardzo trudno sobie wyobrazić Mazowsze, gdyby Polska nie była członkiem Unii Europejskiej" - powiedział Struzik. Jak dodał, największą ze słabości zidentyfikowanych na przestrzeni ostatnich 10 lat jest ciągle ogromne zróżnicowanie wewnętrzne poszczególnych subregionów w ramach województwa. "W ciągu kolejnych 10 lat trzeba zrobić wszystko, żeby podnieść konkurencyjność Mazowsza nie tylko w wymiarze konkurencyjności stolicy, ale też tych subregionów" - podkreślił. (PAP)