Akademia Dobrych Praktyk realizowana jest od 2013 r. w ramach projektu Erasmus+ przez Politechnikę Łódzką. Jej uczestnicy podczas dodatkowych zajęć rozwiązują złożone problemy za pomocą metody tzw. myślenia projektowego - empatycznym i intuicyjnym procesem, który sięga do wrodzonych umiejętności.

"Do tej pory studenci różnych kierunków w interdyscyplinarnych zespołach zajmowali się różnorodnymi zagadnieniami, po przeanalizowaniu których przedstawiali najlepsze pomysły ich rozwiązania i praktyczne zastosowania" - powiedziała koordynatorka projektu dr inż. Dorota Bociąga z PŁ.

Od poniedziałku tematem badań jest opracowanie strategii przyciągnięcia do Łodzi większej liczby turystów.

"Poszczególne zespoły będą miały na to siedem dni. W tym czasie, mimo wakacyjnego okresu czeka ich intensywna praca przez co najmniej sześć godzin dziennie. Mają działać kreatywnie i niekonwencjonalnie. Muszą być zorientowani na klientów, czyli zaproponować turystom to, czego oczekują po przyjeździe do miasta. Na koniec powstanie opracowanie. Zostanie ono zaprezentowane przed władzami Łodzi, które będą mogły skorzystać z przedstawionych rozwiązań" – tłumaczyła Bociąga.

W realizacji zadania bierze udział ok. 40 studentów wytypowanych po dwuetapowej rekrutacji. Zostali oni podzieleni na pięcioosobowe zespoły, którymi kierują mentorzy wyznaczeni przez uczelnię. Do współpracy na różnych etapach zostaną zaangażowane również instytucje z branży turystycznej - m.in. Biuro Promocji Urzędu Miasta Łodzi, Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi, Łódzki Oddział Polskiej Izby Turystyki, biura podróży.

Udział w projekcie obejmuje kilka etapów – m.in. zapoznanie z tematem, wybór grupy docelowej, badanie opinii, fazę inspiracji oraz przetworzenia zdobytych informacji, generowania pomysłów i opracowanie strategii.

Tematyka zrealizowanych do tej pory zadań dotyczyła zarówno zagadnień społecznych, jak i technicznych. "Studenci czasem sami zgłaszają i opracowują tematy. M.in. zajmowali się zwiększeniem liczby miejsc parkingowych w okolicach campusu Politechniki Łódzkiej" – dodała koordynatorka.

Pracowali również nad rozwiązaniami dla centrów handlowych. "Naszą grupą docelową byli znudzeni zakupami mężczyźni. Rozwiązaniem dla nich okazały się e-okulary, które mogły przenieść ich w dowolną przestrzeń. Do tego zaproponowaliśmy aplikację z aktualnymi trendami mody. Wskazując w niej potrzebne produkty system wskazywał konkretne sklepy, dzięki czemu mogli zminimalizować czas spędzony na zakupach. To skończył się na pomyśle, ale może jakaś galeria wkrótce wdroży go w życie” – powiedziała studentka PŁ na kierunku towaroznawstwo Weronika Zasada.

Celem Akademii Dobrych Praktyk jest wypracowanie ścieżki kształcenia w szkolnictwie wyższym, która będzie atrakcyjna dla studentów oraz dawała im wykształcenie i kompetencje, których poszukują obecnie pracodawcy. Dodatkowe zajęcia trwają przez jeden semestr, a także – w trakcie wakacji – w formie bardziej intensywnych kursów. To międzynarodowy projekt, wśród partnerów są m.in. uczelnie z Hiszpanii i Norwegii. We wrześniu wszystkie teamy będą pracowały nad tym samym tematem. Dzięki temu – jak wyjaśniła Bociąga - wkrótce będzie można porównać efekty kształcenia. (PAP)