Radni przyjęli uchwałę w tej sprawie kwalifikowaną większością głosów. Za opowiedziało się 15 radnych (rządzącej miastem koalicji SLD-PO), oddano też 8 głosów przeciwnych i 2 wstrzymujące się. Sosnowiecki program wzorowany jest na doświadczeniach Częstochowy, gdzie pierwsze takie rozwiązanie w kraju wprowadzono w ub. roku.Jak poinformował PAP jeden z popierających projekt radnych Zygmunt Witkowski, czwartkowa uchwała dotyczy tegorocznej realizacji pilotażowego programu przewidzianego na trzy lata. Na podstawie uchwały miasto ogłosi konkurs dla podmiotów leczniczych, które będą realizować program dla mieszkańców.„Ponieważ jest już połowa roku i miasto nie ma zbyt wielu środków, przeznaczamy na to kwotę 60 tys. zł. Zakładamy, że program ruszy z początkiem września.

Czekamy jeszcze na jego zaopiniowanie, ale nie powinno być chyba z tym problemu, bo idziemy ścieżką przetartą już przez Częstochowę” - wskazał radny.W programie mogą wziąć udział małżeństwa, w których co najmniej jedno z małżonków jest mieszkańcem Sosnowca. Jednym z kryteriów jest wiek kobiety - 20-37 lat według rocznika urodzenia. Innym - zakwalifikowanie do leczenia niepłodności metodą in vitro zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu. Warunkiem jest także wcześniejsze leczenie niższego rzędu (przez co najmniej dwa lata), które zakończyło się niepowodzeniem lub bezpośrednie wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego.Zgodnie z zapisami programu w 207-tysięcznym mieście problem niepłodności może dotyczyć ok. 6,8 tys. par. Wielkość populacji wymagającej leczenia poprzez zapłodnienie in vitro oszacowano na około 136 par. Miasto zakłada, że miernikiem efektywności programu powinna być pomoc w uzyskaniu ciąż u co najmniej 25 proc. zakwalifikowanych do niego par.Zgodnie z założeniami program ma objąć dofinansowanie do wysokości 80 proc. kosztów (łącznie jednak nie więcej niż 3 tys. zł) co najmniej jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego. Pozostałe koszty ponoszą pacjenci.

Program zakłada też możliwość dofinansowania powtórnego zabiegu in vitro zarodkami uzyskanymi we wcześniej przeprowadzonej procedurze. W całym okresie realizacji programu jedna para może jednak skorzystać z dofinansowania tylko raz.Sosnowieccy radni zamierzają rozważyć jeszcze rozszerzenie programu o możliwość dofinansowania farmakologicznego przygotowania pacjentki do uzyskania jajeczka.Pełna nazwa sosnowieckiego programu brzmi „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Sosnowiec”.Będący wzorem dla Sosnowca program "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy w latach 2012-2014" ruszył pod koniec ub. roku – z limitem dofinansowania dla 36 par. Do udziału w nim zakwalifikowano 12 spośród ponad 30 zgłoszonych par. Każda z nich otrzymała dofinansowanie w wysokości 3 tys. zł. W tym roku dofinansowaniem w Częstochowie może zostać objętych 50 par.(PAP)mtb/ itm/