Dotąd we wszystkich konkursach w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego samorządy rozdysponowały blisko 1 mld zł. Według obecnych prognoz poziom tzw. kontraktacji ZIT subregionu centralnego woj. śląskiego wyniesie do końca 2017 r. ok. 1,85 mld zł.

ZIT jest narzędziem po raz pierwszy wdrażanym w obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020. Zakłada znaczny udział w wyborze projektów samorządów lokalnych. W woj. śląskim narzędzie to wykorzystywane jest we wszystkich subregionach (w największym subregionie centralnym pod nazwą Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - ZIT; w pozostałych jako Regionalne Inwestycje Terytorialne – RIT).

Wdrażanie śląskiego ZIT koordynuje Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Woj. Śląskiego. Jak poinformowała w poniedziałek ta instytucja, od początku wdrażania obecnego RPO zatwierdziła już 18 list ZIT - dofinansowanie prawie 1,1 mld zł uzyskało 281 projektów. Całkowita wartość tych projektów jest wyższa – wymagają bowiem wkładu własnego wnioskodawców.

W ostatnich czterech naborach ZIT, które na przestrzeni ostatnich tygodni zatwierdził również zarząd woj. śląskiego, do dofinansowania łączną kwotą ponad 57,5 mln zł wybrano 46 przedsięwzięć.

30,3 mln zł rozdzielono w konkursie dotyczącym kompleksowego usuwania azbestu w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Prace te (o łącznej wartości 60,9 mln zł) będą prowadzone w Katowicach, Sosnowcu, Bytomiu, Będzinie, Chorzowie, Tarnowskich Górach, Tychach, Ogrodzieńcu, Łazach, Piekarach Śląskich, Pyskowicach, Mysłowicach i Kobiórze.

Łącznie 14,8 mln zł dofinansowania przeznaczono na modernizację przedszkoli – pod kątem tworzenia nowych miejsc dla 3- i 4-latków. Środki ZIT wesprą takie inwestycje przygotowane przez samorządy m.in. Zabrza, Jaworzna, Knurowa, Ogrodzieńca, Miedźnej, Świerklańca, Psar, Łazisk Górnych oraz powiatu będzińskiego. Łączna wartość tych przedsięwzięć wyniesie 28,1 mln zł.

Kolejnych ponad 5 mln zł trafi na projekty zakładające szkolenia i doradztwo dla osób powyżej 30 roku życia, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Przyznawane będą im też bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej.

Prawie 7 mln zł trafi na inwestycje dotyczące ochrony różnorodności biologicznej. W Chorzowie przebudowany zostanie system napowietrzania i obiegu wody w stawie Amelung. Ochroną przyrodniczą zostaną objęte tereny tzw. Rowu Rudzkiego II w Rudzie Śląskiej, Parku Zwierzyniec będącego jedną z części układu krajobrazowego Parku Pszczyńskiego oraz starorzecza w Parku Grabek wraz z ogrodem morwowym w Czeladzi.

Obecnie wnioski o dofinansowanie można składać w siedmiu konkursach śląskich ZIT. Dotyczą one: efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, odnawialnych źródeł energii (budowa i przebudowa infrastruktury OZE), rewitalizacji obszarów zdegradowanych, infrastruktury szkół zawodowych oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych, a także programów wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych.

Według wcześniejszych informacji w tym roku subregion centralny zaplanował 18 konkursów (rozdysponowanych ma w nich zostać ponad 158 mln euro).

Ogółem w harmonogramie naborów projektów całego śląskiego RPO samorząd województwa zaplanował w tym roku rozdysponowanie w 2017 r. ponad 620 mln euro (ok. 2,5 mld zł). Nabory prowadzone w trybie otwartych konkursów dla wnioskodawców z całego regionu mają obejmować ponad 400 mln euro, a planowane dla subregionów (w ramach ZIT/RIT) - ponad 200 mln euro.

Największa kwota w harmonogramie na 2017 r. - ponad 155,3 mln euro - jest przypisana konkursom z obszaru wsparcia gospodarki niskoemisyjnej. To projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii, transportu niskoemisyjnego (np. zakupy niskoemisyjnych autobusów, budowy węzłów przesiadkowych oraz systemów zarządzania ruchem) czy efektowności energetycznej.(PAP)

mtb/ amac/