W kwietniu 2012 roku Trybunał Konstytucyjny uznał dotychczasowe zasady ustalania wysokości tych opłat za niezgodne z ustawą zasadniczą, gdyż przepis ustawy nie zawiera wymaganych przez konstytucję wytycznych co do treści aktu wykonawczego. Brak tych wytycznych - jak uznał TK - stanowi o sprzeczności zarówno przepisu ustawy, jak i wydanego na jej podstawie rozporządzenia ministra zdrowia z 2004 r.

TK odroczył utratę mocy obowiązywania tych przepisów o dziewięć miesięcy, czyli do 16 stycznia. W związku z tym konieczne stało się uchwalenie nowych przepisów, gdyż wkrótce zniknie podstawa prawna do pobierania opłat za pobyt w izbach.

W środę podczas głosowania Senat poparł wniosek o przyjęcie nowelizacji bez poprawek. Senator Rafał Muchacki (PO) argumentował, że jeśli nowe prawo nie zostanie uchwalone, to będzie to rodziło skutki finansowe przekraczające 4 mln zł. Jak mówił, osoby nietrzeźwe będą trafiały do szpitali, co spowoduje wzrost kosztów i wydłużenie kolejek.

Ustawę na początku stycznia znowelizował Sejm. Przyjął on m.in. wniosek mniejszości, zgodnie z którym z ustawy zostały wykreślone zapisy zezwalające na to, by opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień mogły być pobierane z pieniędzy pozostawionych przez osoby nietrzeźwe w depozycie.

Zgodnie z propozycją ministra zdrowia nowela dotyczy też zasad doprowadzania, przyjmowania, zwalniania osób nietrzeźwych, organizacji izb wytrzeźwień, sprawowania opieki zdrowotnej nad osobami tam przetrzymywanymi oraz zasad stosowania środków przymusu bezpośredniego. Wszystkie te sprawy były do tej pory regulowane w rozporządzeniu.

W noweli znalazł się zapis umożliwiający przymusowe podawanie leków osobom przebywającym w izbach wytrzeźwień oraz ich izolację. Nowela zakłada, że kontrola stanu zdrowia osoby, wobec której zastosowano przymus bezpośredni w formie unieruchomienia lub izolacji, musi nastąpić niezwłocznie po zaprzestaniu stosowania przymusu bezpośredniego. Następnie stan zdrowia takiej osoby musi być sprawdzany co 15 minut.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka apelowała wcześniej o usunięcie z projektu przepisów dotyczących środków przymusu bezpośredniego. "Projekt zakłada wprowadzenie dwóch nowych środków przymusu bezpośredniego, które mogą być zastosowane wobec osoby przyjętej do izby wytrzeźwień - przymusowego podania produktu leczniczego oraz izolacji" - zaznaczyła fundacja.

Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości trafi teraz do podpisu prezydenta, który może ją podpisać, zawetować albo skierować do Trybunału Konstytucyjnego.