Za wnioskiem PSL o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy o powiecie metropolitalnym opowiedziało się w piątek 40 posłów, 395 było przeciwko, a 5 wstrzymało się od głosu. Sejm zdecydował, że projekt zostanie skierowany do dalszych prac w komisjach: administracji i cyfryzacji oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej.

Ludowcy krytykowali złą jakość legislacyjną projektu; przekonywali, że tworzy zbędny szczebel samorządu "gdzieś między powiatem a województwem".

Projekt ustawy autorstwa PO do Sejmu trafił w sierpniu ub.roku. Przewiduje możliwość tworzenia - poprzez rozporządzenie Rady Ministrów - powiatów metropolitalnych, do zadań których należałoby m.in. przyjmowanie strategii rozwoju, uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, organizacja publicznego transportu zbiorowego oraz zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi.

Powiaty metropolitalne miałyby też zajmować się sprawami wody, ścieków i odpadów, ochrony środowiska, zaopatrzenia w ciepło, energię i gaz, promocji regionu czy tworzenia jednostek organizacyjnych o znaczeniu metropolitalnym. Innym zadaniem byłoby opracowywanie programów dotyczących bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego.

Powiaty metropolitalne mogłyby tworzyć związki z innymi gminami lub powiatami albo przystępować do związków już istniejących. Dochodami powiatu metropolitalnego stałyby się przede wszystkim: idący za przekazanymi zadaniami udział w podatkach przypadających obecnie powiatom (otrzymują 10,25 proc. z PIT i 1,4 proc. z CIT), tzw. premia za łączenie powiatów, a także zwolnienie z "janosikowego" miast na prawach powiatu będących członkami powiatu metropolitalnego oraz przez pięć lat samego powiatu.

Projekt PO budzi kontrowersje wśród samorządów. Związek Miast Polskich ocenia wręcz, że powinien on zostać "całkowicie odrzucony z zasadniczych powodów natury ustrojowej i finansowej".

Część z opiniujących projekt samorządów uważa, że powiat metropolitalny będzie dodatkowym, czwartym rodzajem jednostki samorządu terytorialnego, skomplikuje to współpracę na linii gmina-powiat-samorząd województwa i może stać się źródłem sporów kompetencyjnych. Inny zarzut stawiany przez samorządy to "niejasny i niepoparty symulacjami" sposób finansowania powiatu metropolitalnego.

Według autora projektu Marka Wójcika (PO) dobrowolna współpraca samorządów może rozwiązać jedynie część problemów metropolii. "Potrzebujemy nowego narzędzia, które mogłoby zostać zastosowane w najbardziej zintegrowanych aglomeracjach" - przekonywał Wójcik podczas pierwszego czytania projektu.

Jak mówił, zdaje sobie sprawę, że praca nad projektem w parlamencie będzie bardzo trudna. "Dyskusja poprzedzająca rozpoczęcie tych prac trwała tak naprawdę 20 lat. Chciałbym prosić, abyśmy te prace rozpoczęli. Mam nadzieję, że izba w tej kadencji zdoła uchwalić ten projekt. Liczę, że na dyskusje o obszarach metropolitalnych nie będziemy tracić kolejnych 20, 30 lat. Już za dużo tego czasu straciliśmy" - przekonywał Wójcik.(PAP)