Ma to umożliwić szybsze reagowanie na tę wciąż groźną chorobę i ograniczyć jej przenoszenie.


Zakup urządzenia jest jednym z kluczowych warunków do spełnienia, aby starać się o uzyskanie certyfikatów pozwalających na otwarcie Regionalnego Referencyjnego Laboratorium Prątka. Ma ono powstać w Zespole Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach.


Zarząd województwa określił ,,Kierunki walki z gruźlicą" - dokument precyzujący działania do zrealizowania do roku 2013. Jednym z założeń jest utworzenie Referencyjnego Laboratorium Prątka, które możliwe będzie dzięki dotacji dla Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych.


Zakłada się, że jedna osoba z gruźlicą potwierdzoną bakteriologicznie jest w stanie przenieść prątki na kolejne 8-15 osób. Dlatego skrócenie czasu uzyskania wyników z badań osób, u których podejrzewa się tę groźną chorobę zakaźną, ma ogromne znaczenie dla poprawy sytuacji epidemiologicznej - podkreślają przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego.


Obecnie w województwie śląskim diagnostyka gruźlicy prowadzona jest przez sieć poradni gruźlicy i chorób płuc. Placówki te nie mają nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu, który pozwoliłby na szybkie uzyskanie wyników potencjalnie zarażonego prątkiem gruźlicy pacjenta.


Prowadzi to do sytuacji, w której czas oczekiwania na wyniki wydłuża się nawet do pięciu tygodni. Po upływie takiego czasu jest nieraz bardzo trudno ponownie dotrzeć do pacjenta, a brak szybkiego wdrożenia leczenia i izolacji chorego naraża na ryzyko zarażenia osób z jego otoczenia. Stąd konieczność utworzenia Regionalnego Referencyjnego Laboratorium Prątka.


Zgodnie z założeniami ,,Kierunków walki z gruźlicą" oprócz laboratorium mają być zrealizowane także badania profilaktyczne w grupach osób największego ryzyka zachorowania na gruźlicę. Według ostatnich danych epidemiologicznych z 2009 roku badania mogłyby być realizowane na obszarach o największej zapadalności na gruźlicę w regionie. Są to powiaty: gliwicki, mikołowski, wodzisławski oraz Chorzów. Szacuje się, że badaniami na tym obszarze można by objąć ponad 2 tys. osób.


W ramach programu zostaną też zorganizowane akcje badań profilaktycznych, skierowane do wszystkich mieszkańców województwa śląskiego. W ramach ,,Kierunków walki z gruźlicą" powstanie także Program Zdrowotny do Walki z Gruźlicą, który będzie określać działania z zakresu profilaktyki, lecznictwa i edukacji zdrowotnej z udziałem samorządów lokalnych.


W opinii specjalistów,pomimo wielkich sukcesów profilaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych, gruźlica nadal jest groźna. Polska należy do krajów, w których zapadalność na tę chorobę jest stosunkowo wysoka.


Według danych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, na każde 100 tys. mieszkańców w 2009 r. w Polsce zarejestrowano 21,6 nowych przypadków gruźlicy, w województwie śląskim - 24,1. W liczbach bezwzględnych to ponad 1100 przypadków tej choroby w regionie i ponad 8200 w całym kraju. Współczynnik zgonów z powodu gruźlicy w Polsce w 2008 roku wśród mężczyzn wynosił 3,4, a wśród kobiet 1,0 na 100 tys. mieszkańców; w województwie śląskim odpowiednio - 6,3 mężczyzn i 1,3 kobiet.


Gruźlica atakuje najczęściej płuca, lecz może się również umiejscowić w innych organach, jak układ moczowo-płciowy, kostny, mózg, nerki. Gruźlica jest przekazywana przez człowieka; źródłem zakażenia najczęściej jest chory na gruźlicę. Prątki przedostają się do układu oddechowego nowego żywiciela w maleńkich kropelkach plwociny osoby chorej.(PAP)