Jak przekazał w środę marszałek woj. śląskiego Mirosław Sekuła, rozważane jest m.in. powiązanie firmy z miejskimi spółkami wodociągowymi, które odbierają od niej wodę.

Wśród innych wcześniejszych pomysłów znalazły się wprowadzenie spółki na giełdę, a także różne formy jej przekształceń.

Działające na obszarze 4,3 tys. km kw. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowego (GPW) jest największą w Polsce firmą wodociągową. Codziennie dostarcza ponad 350 tys. m sześc. wody mieszkańcom kilkudziesięciu miast i gmin woj. śląskiego. W sumie z wody z GPW korzysta ok. 2,5 mln osób.

Według marszałka w ostatnich latach firma dostarcza jednak coraz mniej wody. Wiele miast zmniejsza swoje zamówienia w tej spółce, inwestując np. we własne odwierty do wód głębinowych. Ilość dostarczanej przez GPW wody spadła już poniżej progu, do którego – według Sekuły – utrzymywanie dotychczasowej infrastruktury może być opłacalne.

„W tej chwili (GPW - PAP) ma 2,5-krotnie większe zdolności produkcyjne niż sprzedaż. Utrzymywanie tak dużej rezerwy produkcyjnej z punktu widzenia przedsiębiorstwa jest rozrzutnością” - wskazał marszałek.

„GPW jest przed decyzją, czy utrzymywać infrastrukturę dla całej aglomeracji i paru innych miast, czy ciąć koszty, zamykając niektóre ujęcia czy stacje uzdatniania wody i likwidując niektóre rurociągi, co w przyszłości uniemożliwi zwiększenie podaży bez inwestycji” - dodał.

W tej sytuacji samorząd woj. śląskiego uznał, że potrzebna jest dyskusja dotycząca wieloletniej perspektywy funkcjonowania zaopatrzenia miast i miejscowości regionu w wodę.

W pierwszym spotkaniu na ten temat (8 sierpnia) uczestniczyło 57 z 77 zaproszonych przedstawicieli gmin i lokalnych przedsiębiorstw zaopatrzenia w wodę. Kolejne spotkanie ma odbyć się na początku września w gronie zainteresowanych przedsiębiorstw wodociągowych. Decyzje mają zapaść w efekcie kolejnego spotkania samorządowców pod koniec września.

Po pierwszym spotkaniu władze Katowic, których spółka Katowickie Wodociągi korzysta wyłącznie z wody z GPW zaproponowały, by dostawcę wody powiązać kapitałowo z jego odbiorcami i utworzyć w ten sposób swoisty holding, umożliwiający m.in. wzajemną lepszą koordynację działań. Katowice zaproponowały wymianę akcji między GPW i Katowickimi Wodociągami. Inne samorządy nie zgłosiły jeszcze swoich propozycji.

Pytany o koncepcję wspieraną przez samorząd Sekuła wskazał, że powiązanie kapitałowe GPW z jego klientami wydaje się dobrym kierunkiem, jednak dyskusja może przynieść także inne, lepsze rozwiązania.