Istniejący od 2007 r. Górnośląski Związek Metropolitalny zrzesza obecnie 14 śląskich i zagłębiowskich miast konurbacji katowickiej. Od grudnia ub. roku koordynuje starania tamtejszych samorządów na rzecz utworzenia związku metropolitalnego (najpierw na gruncie obowiązującej obecnie ustawy, teraz na podstawie projektu przygotowanego przez MSWiA).

Jak przekazał rzecznik GZM Maciej Grymowicz, podczas piątkowego posiedzenia zgromadzenia Związku prezydent Jaworzna Paweł Silbert zrezygnował z udziału w zarządzie GZM i zapowiedział, że przedłoży 23 czerwca jaworznickiej radzie miasta projekt uchwały o wystąpieniu z tej organizacji.

„Na razie nie możemy tego przesądzać. Będzie dyskusja na ten temat. Do tego czasu może się jeszcze coś zmienić” - zastrzegł w rozmowie z PAP Silbert.

Pytany, czy coś może się zmienić prezydent Jaworzna wskazał, że „jeżeli okaże się, że w projekcie ustawy (MSWiA) będą pokazane takie zmiany, które nie będą nas, że tak powiem, siłą inkorporować i dadzą nam szansę, abyśmy nie musieli jako mieszkańcy miasta płacić za bilety (komunikacji publicznej – PAP) dużo drożej, niż dzisiaj – to może tak”.

Jaworzno jest jednym z dwóch miast GZM – obok Tychów – które samodzielnie organizują komunikację publiczną na swoim terenie. Pozostali członkowie związku powierzają to zadanie Komunikacyjnemu Związkowi Komunalnemu GOP, który wobec zapisów projektu MSWiA mógłby stać się jednym z organów nowego związku metropolitalnego.

Silbert zaznaczył, że obawy Jaworzna co do przyszłej metropolii nie wiążą się tyle z samym KZK GOP, co „z kwestią utraty prawa gminy do tego zadania, jakim jest transport publiczny”. „Dla nas oznaczałoby to po prostu radykalny wzrost ceny biletu; z tym ciężko mi się pogodzić, a raczej ciężko mi powiedzieć mieszkańcom, że to jest dla nich dobre” - wskazał prezydent Jaworzna.

Silbert podkreślił, że obecnie ceny biletów komunikacji publicznej w Jaworznie są „radykalnie niższe” niż u organizatora w znacznej części konurbacji.

Prezydent Jaworzna zaakcentował, że nie kwestionuje idei metropolii; uważa jej powstanie za dobre – jest ona jednak dla jaworznian „trudna” wobec perspektywy utraty wypracowanej przez lata „zdobyczy” taniego biletu. Jego zdaniem podniesienie ceny biletu oznaczałoby powrót mieszkańców do samochodów, co z kolei byłoby problemem dla jaworznickiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej, potrzebującego wówczas większych dopłat z budżetu miasta.

Silbert w rozmowie z PAP zastrzegł ponadto, że miasto nie zarzeka się, że nigdy nie przystąpi do związku metropolitalnego. Prosi jednak, by w momencie, gdy nie widać jeszcze korzyści z uczestnictwa w nim, mogło być „choć przez jakiś czas z boku” - z uwagi przede wszystkim na pewną odrębność organizacyjną, jeśli chodzi o komunikację.

Odnosząc się m.in. do stanowiska Jaworzna przewodnicząca GZM prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik zaznaczyła w piątek, że miasta regionu liczą na szybkie uchwalenie ustawy metropolitalnej i wierzą, że rząd będzie temu przychylny. „Przed nami wiele pracy, ale jestem optymistką. Musimy mocniej współpracować w gronie samorządowców. Cieszę się, że mimo różnic i wątpliwości, Jaworzno zadeklarowało dalszą współpracę w działaniach na rzecz rozwoju naszego regionu. Z naszej strony wola takiej współpracy jest na pewno” - powiedziała Mańka Szulik.

Przygotowany przez MSWiA i przedstawiony z końcem kwietnia br. projekt ma poprawiać obecnie funkcjonującą ustawę mającą charakter uniwersalny (i według rządu zawierającą szereg wad). Projekt ten dotyczy wyłącznie woj. śląskiego; m.in. ustala kryterium liczby mieszkańców na terenie objętym związkiem metropolitalnym na co najmniej 2 mln osób.

Prezentując projekt szef MSWiA Mariusz Błaszczak wymieniał, że jego zaletami są m.in. wsparcie związku metropolitalnego kwotą rzędu 250 mln zł rocznie (udział w PIT na podobnym poziomie przewidywała też dotychczasowa ustawa) i dobrowolność udziału w związku (dotąd obligatoryjność).

Związek metropolitalny – podobnie jak w obecnej ustawie - ma wykonywać zadania publiczne w zakresie: kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju obszaru związku, publicznego transportu zbiorowego na obszarze związku, współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku oraz promocji związku.

Organami związku - zgodnie z projektem - mają być zgromadzenie (po jednym delegacie z każdej gminy) i wybierany przez nie zarząd (pięcioosobowy).

Rozpoczęcie działalności związku w woj. śląskim mogłoby nastąpić w terminie przewidzianym dotychczasową ustawą, czyli od 1 stycznia 2017 r. Projekt w stosunku do obecnej ustawy wydłuża jednak okres organizowania związku – po jego utworzeniu z dniem 1 stycznia realizacja zadań publicznych i uzyskiwanie przez związek dochodów ma następować 1 stycznia roku kolejnego. W okresie organizowania związek ma uzyskiwać 20 proc. dochodów.

Pracujące nad propozycją delimitacji przyszłego związku metropolitalnego samorządy woj. śląskiego dotąd koncentrowały się wokół koncepcji obejmującej miasta GZM (14) oraz 10 innych. W piątek prezydenci miast Związku zapoznali się także z nową propozycją obejmującą kolejne cztery miasta (Gierałtowice, Imielin, Lędziny oraz Sławków).

„Dążąc do wypracowania możliwie optymalnego rozwiązania analizie poddano dodatkowych 11 gmin z otoczenia obszaru wstępnie wyznaczonego przez 24 gminy. Pod uwagę brano: przestrzenną spójność całego obszaru, zapewnienie ciągłości infrastruktury transportowej, sugestie MSWiA oraz Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego” - przekazał rzecznik GZM.

Zaznaczył też, że podczas piątkowego zgromadzenia Związku prezydenci dyskutowali m.in. o kolejnych krokach związanych z rządowym projektem. Informację o stanie prac związanych z utworzeniem związku metropolitalnego przedstawił prezydent Katowic. „Obecnie trwa analiza poprawek i wniosków zgłoszonych na etapie konsultacji” - wskazał Grymowicz.(PAP)

mtb/ dym/