Jak podał w czwartek Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej, po emisji tegorocznych obligacji oraz wykupie tych z poprzednich lat, zadłużenie miasta z tytułu obligacji na koniec tego roku wyniesie 91,5 mln zł.

W tegorocznym budżecie władze miasta zapisały początkowo 20,1 mln zł na wykup obligacji z lat 2005 i 2006. W kwietniu, na wniosek prezydent Grażyny Dziedzic, zdecydowano jednak, że 10,1 mln zł na ten cel będzie pochodzić ze sprzedaży Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, a pozostała kwota - bezpośrednio z budżetu.

"W ten sposób miasto choć w części nie będzie musiało zwiększać zadłużenia, by spłacić zobowiązania z lat ubiegłych" – wyjaśniła skarbnik miasta Ewa Guziel.

Pozostałe 10 mln zł będzie pochodzić z emisji nowych obligacji, na co w czwartek zgodzili się radni. Obligacje wyemitowane zostaną do końca roku w trzech seriach - dwie pierwsze po 3 mln zł, ostatnia o wartości 4 mln zł. Wykup nowych obligacji nastąpi odpowiednio za pięć, sześć i siedem lat.

Ruda Śląska należała do najbardziej zadłużonych miast w woj. śląskim. Od ponad 1,5 roku skutecznie ogranicza zadłużenie, które jeszcze pod koniec 2010 r., czyli na początku kadencji obecnych władz miasta, wynosiło ok. 220 mln zł.

Na koniec tego roku łączne zadłużenie miasta ma wynosić ok. 160 mln zł. Tegoroczna nadwyżka budżetowa, która szacowana jest na ok. 28 mln zł, również w całości będzie przeznaczona na spłatę zadłużenia.(PAP)

mab/ amac/