W piątek władze miasta podpisały z małopolskim Urzędem Marszałkowskim umowę na dofinansowanie z funduszy unijnych prac projektowych. Samorząd otrzyma z tego źródła blisko 1 mln zł.

Zdaniem p.o. prezydenta Oświęcimia Janusza Chwieruta projekt oznacza kompleksowe zagospodarowanie kilku miejsc w mieście. „To pomysł na stworzenie, przy wykorzystaniu funduszy unijnych, naturalnego pomostu pomiędzy KL Auschwitz a współczesnym miastem i jego bogatą, ponad 800-letnią historią. Zostanie zrealizowany w latach 2015-2021, łącząc takie elementy jak kultura oraz przyroda” – powiedział.

Realizacja projektu może sprawić, że miastem zainteresują się turyści, których blisko półtora miliona każdego roku odwiedza położone na peryferiach Oświęcimia Muzeum Auschwitz.

Rzecznik magistratu Katarzyna Kwiecień poinformowała, że projekt składa się z siedmiu elementów, które przede wszystkim wypełnią przestrzeń między byłym obozem, a oświęcimską starówką. W pobliżu zamku zbudowany zostanie amfiteatr wraz z punktem informacji turystycznej i parkingiem podziemnym. Zagospodarowane będą bulwary nad rzeką Sołą. Powstaną ścieżki spacerowe i place zabaw.

W pobliżu byłego obozu, po przeciwnej stronie przepływającej tam rzeki, powstanie Park Pojednania Narodów. Na drugi brzeg Soły można będzie z niego przejść mostem dla pieszych. „Będzie to symboliczne przejście od historii, przez pamięć w kierunku życia, edukacji i przyszłości. Most będzie miał formę skręcającej o 180 st. wstęgi” – powiedziała Kwiecień.

Projekt zakłada też wykreowanie mocnej pozycji Oświęcimia jako miasta pokoju. Wsparte zostaną działania edukacyjne, dzięki którym stanie się ono centrum edukacji i praw człowieka.

W „Oświęcimską Przestrzeń Spotkań” wpisana jest też budowa Centrum Obsługi Odwiedzających Miejsce Pamięci przy Muzeum Auschwitz. To jedyne zadanie, którego realizacją nie będzie zajmował się samorząd. Zbuduje je Muzeum.

Kwiecień poinformowała, że szacunkowy koszt realizacji projektu - bez budowy Centrum Obsługi Odwiedzających Miejsce Pamięci - sięga 100 mln zł. Miasto szacuje, że około 85 proc. uda się pozyskać z funduszy UE. Centrum, które będzie należało do Muzeum Auschwitz, kosztować ma około 45 mln zł. (PAP)