Aby referendum było ważne, musiałoby wziąć w nim udział co najmniej 3316 osób, czyli trzy piąte mieszkańców, którzy uczestniczyli w wyborach w 2010 r. "Kart do głosowania wydano 2845. Referendum jest nieważne" – poinformował sekretarz miasta Hrubieszów Czesław Podgórski.

Ważnych głosów oddano 2785. Za odwołaniem burmistrza głosowało 2651 osób, przeciwko było 134 osoby.

Uprawnionych do głosowania było 15 351 osób. Głosowanie odbywało się w 13 komisjach obwodowych, z czego dwie funkcjonowały w tamtejszym zakładzie karnym i w szpitalu.

Referendum było skutkiem decyzji rady miasta. Radni Hrubieszowa w maju tego roku nie zatwierdzili sprawozdania finansowego burmistrza z wykonania budżetu za ubiegły rok i nie udzielili mu absolutorium. Na kolejnej sesji podjęli uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania go ze stanowiska przed upływem kadencji. Zarzucili burmistrzowi m.in., że nadmiernie zadłużył miasto.

Burmistrz Garaj tłumaczył, że zadłużenie miasta wynosi niespełna 23 mln zł, nie przekracza dopuszczalnych limitów i pozostaje pod kontrolą. Kredyty były zaciągane na inwestycje, dofinansowane ze środków unijnych, takie np. nowa droga, budowa mieszkań socjalnych, czy targowiska. (PAP)

ren/ tpo/