Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego Jadwiga Emilewicz (Polska Razem) powiedziała w środę na konferencji prasowej, że „wskutek polityki nierozważnej i krótkowzrocznej kolejki przeszły w ręce zagranicznego funduszu”.

„Kolejka na Kasprowy Wierch przestaje być naszym dobrem narodowym. Ta kolejka była osiągnięciem polskiej myśli inżynieryjnej i pierwszą tego typu budowlą w Polsce oraz symbolem wolności w odrodzonej Rzeczpospolitej” – mówiła Emilewicz.

Zaznaczyła, że odwołanie od decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych to sprawa ponadpartyjna i radni sejmiku podejmą stosowną uchwałę o odwołaniu się od decyzji resortu na najbliższej nadzwyczajnej sesji.

Radni będą też wnioskować do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie kontroli w związku z powołaniem spółki PKG i podpisaniem umowy sprzedaży PKL. „Chcemy też poznać zapisy umowy, bo wiemy, że nawet samorządy, które utworzyły spółkę PKG, nie znają jej treści. Chcemy, aby zapisy tej umowy były jawne” – powiedziała radna.

Rzecznik NIK Paweł Biedziak powiedział PAP, że Izba kończy już kontrolę grupy PKP, w tym sprywatyzowanych PKL, a jej wyniki będą przekazane do Sejmu i upublicznione za około dwa miesiące.

Radna zapowiedziała też, że zostaną uruchomione dyżury prawne, które pozwoliłyby złożyć spadkobiercom nieruchomości, na których powstała infrastruktura kolejek w Tatrach, poprawne wnioski o rekompensatę za wywłaszczenia.

„Ta kolejka powstawała na gruntach prywatnych właścicieli, którzy godzili się na kolejkę, która będzie służyła jako dobro narodowe. Skoro kolejka przestaje pełnić tę funkcję, to zasadne są roszczenia dawnych właścicieli gruntów” – argumentowała Emilewicz.

Radni wojewódzcy z klubu PiS rozważają również złożenie wniosku do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisanie kolejki na Kasprowy Wierch wraz z budynkami, które są przykładami architektury modernistycznej, do rejestru zabytków. „Przedtem chcemy skonsultować tę możliwość z władzami lokalnymi” – dodała Emilewicz.

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Grzegorz Lipiec (PO) powiedział PAP, że radni z klubu PO w sejmiku są przed debatą w sprawie PKL i jeszcze nie podjęli w tej sprawie jednogłośnej decyzji. „Bez pełnej informacji, co nastąpiło w sprawie przekształceń PKL, nie podejmiemy decyzji” – powiedział Lipiec.

19 stycznia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zezwoliło na przeniesienie majątku PKL do spółki PKG, mimo sprzeciwu samorządów z południa Polski i negatywnej opinii dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego. Spółka PKG, która w 2013 r. kupiła PKL za 215 mln zł, jest bezpośrednio kontrolowana przez spółkę Altura z siedzibą w Luksemburgu, dlatego na formalne przejęcie nieruchomości znajdujących się pod infrastrukturą kolejek, wymagana była zgoda MSW.

Decyzja MSW nie jest ostateczna. Strony postępowania mogą w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Spółka PKL jest właścicielem infrastruktury do uprawiania narciarstwa i nieruchomości, w tym m.in. kolei linowej na Kasprowy Wierch oraz kolejek terenowych na Gubałówce, w Krynicy, Szczawnicy i Międzybrodziu Żywieckim.

Spółkę PKG założyły cztery podhalańskie samorządy z inicjatywy byłego burmistrza Zakopanego Janusza Majchra. Spółka ta nabyła od PKP akcje PKL, ale pieniądze na transakcję wyłożył fundusz inwestycyjny Mid Europa Partners. Następnie fundusz przekazał swoje akcje specjalnie powołanej do tego celu spółce Altura zarejestrowanej w Luksemburgu. Altura posiada 99,77 proc. akcji, pozostałe udziały należą do czterech podhalańskich samorządów: Zakopanego, Poronina, Kościeliska i Bukowiny Tatrzańskiej.

Na sprzedaż PKL wcześniej wyraził zgodę UOKiK. Sprawę prywatyzacji PKL badała też prokuratura, ale nie dopatrzyła się znamion przestępstwa.(PAP)