Jak poinformował resort, w ubiegłym roku na dofinansowanie programu wsparcia budownictwa socjalnego przeznaczono z budżetu państwa 120 mln zł. "Gminy jednak nie w pełni wykorzystały dedykowane na ten cel środki. Z zaplanowanych 120 mln zł wykorzystano ok. 97,8 mln zł" - napisano w opublikowanej przez ministerstwo "Informacji o realizacji programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego". Jak wskazano w informacji, to największa dotąd kwota wykorzystana przez gminy. Program realizowany jest od 2007 r.

"W ramach przyznanej w 2012 r. pomocy z budżetu państwa powstanie 994 lokali socjalnych, 14 mieszkań chronionych (przygotowujących do prowadzenia samodzielnego życia albo zastępujących pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę - PAP), 942 mieszkań komunalnych (...) oraz 63 miejsca noclegowe" - czytamy w informacji.

Jak poinformowało ministerstwo, w tym roku budżet państwa ma zasilić 90 mln zł - z przeznaczeniem na wsparcie budownictwa socjalnego - Fundusz Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego. Kolejną edycję składania wniosków na dofinansowanie zaplanowano na marzec. Resort przewiduje, że pieniądze te będą wykorzystane w całości.

W latach 2007-12 odbyło się 12 edycji naboru wniosków - po dwie rocznie. "W ciągu sześciu lat funkcjonowania programu dofinansowano powstanie ogółem 8 tys. 617 lokali socjalnych, 99 mieszkań chronionych oraz 879 miejsc w noclegowniach i domach dla bezdomnych" - napisano w informacji. Od 2009 r. gminy mogą ubiegać się także o wsparcie tworzenia mieszkań komunalnych niestanowiących lokali socjalnych. Od tego czasu dofinansowano powstanie 2 tys. 276 mieszkań komunalnych, w tym 88 lokali dla powodzian.

Pomoc państwa w tworzeniu mieszkań dla najuboższych i wymagających opieki jest realizowana na podstawie ustawy z 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. W ramach rządowego programu gminy, powiaty, związki międzygminne i organizacje pożytku publicznego mogą ubiegać się o dofinansowanie budowy, remontu, przebudowy itp. lokali i mieszkań, a także noclegowni i domów dla bezdomnych. Wysokość wsparcia to 30-50 proc. kosztów przedsięwzięcia.