Dług sektora instytucji samorządowych i rządowych w 2011 roku wyniósł 858 mln 931 mln zł, czyli 56,3 proc. PKB wobec 54,8 proc. w 2010 r. po korekcie.

Deficyt sektora instytucji samorządowych i rządowych w 2011 roku wyniósł 77 mld 959 mln zł, czyli 5,1 proc. PKB vs 7,8 proc. w 2010 r. (PAP)