"Rozpoczynamy ten rok czterema umowami na ponad 208 mln zł dofinansowania. (...) W marcu planujemy podpisanie kolejnych umów na dofinansowanie projektów budownictwa drogowego, a być może i kolejowego" - powiedział Gorgol.

Są to bardzo ważne inwestycje dla miast, które przyczynią się do usprawnienia komunikacji, spowodują że część ruchu opuści ścisłe centra co będzie miało pozytywny wydźwięk w aspekcie funkcjonowania tych miast i w aspekcie ochrony środowiska" - dodał obecny na konferencji Witold Słowik, wiceminister rozwoju. 

Dofinansowanie środkami unijnymi tych czterech projektów sięgnie 85 proc., a pozostałe 15 proc. dopłacą miasta.

Dzięki unijnemu wsparciu Częstochowa przebuduje drogę krajową nr 46, która jest główna trasą wylotową z miasta w kierunku Opola i docelowo będzie dojazdem do budowanej, po zachodniej stronie miasta, autostrady A1.

W sumie zostanie przebudowany fragment długości ponad 7 km. Po zakończeniu inwestycji ma zmniejszyć się natężenie ruchu tranzytowego w centrum Częstochowy. Unijne dofinansowanie tego projektu wyniesie 96,7 mln zł. 

Zamość unijne dofinansowanie przeznaczy na przebudowę liczącego 5 km odcinka drogi krajowej nr 74. Inwestycja zmniejszy zatłoczenie na całym odcinku, wpłynie pozytywnie na środowisko naturalne, dzięki zmniejszeniu emisji spalin i hałasu. Unijne dofinansowanie projektu to 81,9 mln zł. 

Z kolei Łomża wyda unijne dofinansowanie na przebudowę trzech odcinków ulic w ciągu drogi krajowej nr 63 o długości łącznej 1,5 km. Dzięki temu ma wzrosnąć między innymi standard nośności drogi i poprawi się połączenie z drogą ekspresową S8. Dofinansowanie unijne w tym przypadku sięgnie 14,8 mln zł. 

Rybnik planuje przeznaczenie 14,4 mln zł dofinansowania na przebudowę drogi krajowej nr 78 w tym mostu nad rzeką Nacyną wraz z dojazdami. (PAP)

Dowiedz się więcej z książki
Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł