Jak poinformował w piątek Maciej Milewicz z poznańskiego urzędu miasta, wydawnictwo ma uświadomić poznaniakom, w jaki sposób odbywa się gospodarowanie miejskim budżetem. "Chcieliśmy w przystępny, obrazowy sposób pokazać, co się w mieście dzieje, jakie są najbliższe plany inwestycyjne i ile to kosztuje. Mało jest chyba osób, które zainteresowane miejskimi wydatkami zdecydują się sięgnąć do opasłego, trudnego tomu uchwały budżetowej" – powiedział.

Jak dodał, Poznań przez pewien czas regularnie wydawał broszury budżetowe, w tym roku takie wydawnictwo ukazuje się po kilkuletniej przerwie.

"Wracamy do tego pomysłu nie tylko dlatego, że mamy obowiązek konsultowania budżetu miasta. Wiemy, że są to sprawy, które interesują poznaniaków" – podkreślił.

Milewicz pytany, czy wydania broszury nie należy łączyć z mającymi się odbyć jesienią tego roku wyborami samorządowymi, odparł: "Broszura to raczej odpowiedź na hasła od stowarzyszeń działających w mieście, które domagały się lepszej informacji na temat wydawania pieniędzy przez miasto".

Dzięki wydawnictwu można będzie się dowiedzieć, ile miasto chce wydać na najmłodszych mieszkańców, na bezpieczeństwo, na sport i opiekę zdrowotną, na pomoc osobom w trudnej sytuacji, a także na komunikację zbiorową, kulturę i środowisko. Wyszczególniono też wydatki własne magistratu oraz koszt promocji miasta.

Osobno wymienione zostały również główne inwestycje zapisane w tegorocznym budżecie, wraz z informacjami dotyczącymi terminu ich zakończenia.

Miasto wydrukowało 245 tys. broszur, całkowity koszt ich wydania i kolportażu to ok. 80 tys. zł.

Dochody budżetu miasta na 2014 rok to 2,86 mld zł, wydatki wyniosą 2,83 mld zł. Miasto wyda 840 mln zł na drogi i komunikację zbiorową, 860 mln na oświatę oraz 301 mln na politykę społeczną i zdrowotną. (PAP)