Porozumienie dotyczy opracowania m.in. tzw. studium korytarzowego oraz materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla północnej obwodnicy stolicy Warmii i Mazur. Podpisali je samorządowcy gmin: Olsztyn, Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo i Purda, przy współudziale starosty olsztyńskiego.

Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz powiedział, że po podpisaniu porozumienia gmina Olsztyn na przełomie 2015 i 2016 r. ogłosi przetarg na wykonanie studium korytarzowego. W budżecie na ten cel zabezpieczono 1 mln zł.

"Po opracowaniu dokumentacji, mam nadzieję, uda nam się znaleźć ścieżkę finansowania inwestycji, tak bardzo potrzebnej szczególnie dla miasta Olsztyna, ale i dla naszych partnerów (...). Dziś jest realizowana południowa część obwodnicy, a przypomnijmy, że prace nad tamtą częścią zaczęły się w 2005 r., gdy rozpoczęło się opracowywanie koncepcji i projektów" - podkreślił Grzymowicz.

Zaznaczył, że po przygotowaniu różnych wariantów przebiegu północnej obwodnicy odbywać się będą konsultacje społeczne w gminach. Decyzja środowiskowa też będzie poddana dyskusjom społecznym. Po przyjęciu tych projektów zostanie wykonana ostateczna trasa, a wykonawca będzie przygotowywał projekt techniczny. Przygotowywanie samej dokumentacji może potrwać 2-3 lata, zaś znalezienie źródła finansowania może być realne po 2020 r.

To już drugie podejście do przygotowywania dokumentacji północnej części obwodnicy. Jak przypomniał PAP wójt gminy Dywity Jacek Szydło, koncepcja przygotowana kilka lat temu przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) została zakwestionowana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

"Nieprawidłowości polegały na tym, że raport, który był podstawą do wydania decyzji środowiskowej, znacznie odbiegał od faktów. Pominął wiele znaczących aspektów takich jak istniejąca zabudowa, ujęcia wody, pominął 20 budynków. Sąd uchylił decyzję środowiskową, zaskarżoną przez mieszkańców i przez gminę Dywity" - podkreślił Szydło. Dodał, że "należy szukać perspektywicznego rozwiązania dla północnej obwodnicy, niezależnie od tego, co stało się wcześniej".

Burmistrz Barczewa Lech Nitkowski podkreślił, że podpisanie porozumienia to bardzo ważny krok. "Mam nadzieję, że to będzie ważny moment w realizacji drogi; od 20 lat gmina Barczewo trzyma w rezerwie 500 ha terenu pod budowę trasy"- dodał.

Obecnie rozpoczęły się przygotowania do budowy południowej obwodnicy Olsztyna. Jak wyjaśnił rzecznik oddziału GDDKiA w Olsztynie Karol Głębocki, budowa 25-kilometrowej drogi została podzielona na dwa zadania.

Na realizację 10-km odcinka między Olsztynem Zachód a Olsztynem Południe umowę z wykonawcą podpisano w sierpniu. Wykonawca realizuje budowę w trybie "zaprojektuj i zbuduj". Zakończył już prace projektowe, a pod koniec października ma wyjść w teren i będzie przygotował grunty pod budowę. Budowa tego odcinka kosztować będzie 387,5 mln zł - podał Głębocki.

Trwa jeszcze postępowanie przetargowe dotyczące 15-kilometrowego odcinka między Olsztynem Południe a Olsztynem Wschód. "Trwa sprawdzanie wyjaśnień złożonych przez wykonawców, a dotyczących ich ofert. Kwota, jako zamawiający zamierza wydać na realizację tego odcinka, to 955 mln zł"- zaznaczył Głębocki.

Olsztyn nie ma obwodnicy, ruch tranzytowy odbywający się po drodze krajowej nr 16 w kierunku Wielkich Jezior Mazurskich oraz w kierunku województwa kujawsko-pomorskiego oraz pod drodze krajowej nr 51 do granicy polsko-rosyjskiej przechodzi przez centrum miasta. (PAP)