Jak poinformowała w poniedziałek na konferencji prasowej wicedyrektor biura ds. partycypacji społecznej wrocławskiego magistratu Katarzyna Szymczak-Pomianowska, najwięcej wśród zgłoszonych projektów dotyczy budowy obiektów zieleni miejskiej i rekreacyjnych.

„Takich obiektów dotyczących budowy parków, skwerów zgłoszono aż 203, natomiast 170 propozycji to budowa ścieżek rowerowych i chodników. Stosunkowo dużo, bo 54 propozycji jest w kategorii komunikacja zbiorowa, chodzi m.in. o wydzielenia torowisk czy buspasów” - dodała.

Już po raz drugi w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego miasto podzielono na 14 rejonów, z których każdy ma zagwarantowaną pulę pieniędzy na lokalne inwestycje. Najwięcej, bo aż 84 projekty zgłoszono w rejonie obejmującym ścisłe centrum miasta, a najmniej - 19 w rejonie obejmującym trzy duże osiedla-blokowiska: Kuźniki, Nowy Dwór, Muchobór Mały, gdzie mieszka kilkadziesiąt tysięcy wrocławian.

Do końca maja będzie trwała weryfikacja zgłoszonych projektów. Głosowanie nad zakwalifikowanymi projektami rozpocznie się w połowie września.

„Bardzo nam zależy, by w spotkaniach uczestniczyło wielu mieszkańców, a nie tylko liderzy projektów i najbardziej zainteresowane projektami osoby. Praktycznie do końca wakacji będzie można modyfikować dany projekt, więc warto włączyć się w taką dyskusję nie tylko w mediach społecznościowych” - powiedziała Szymczak-Pomianowska.

Magistrat przeznaczył na tegoroczny budżet obywatelski magistrat 25 mln zł.

W 2015 r. do realizacji zakwalifikowano 79 projektów o wartości 20 mln zł. W 2014 r. na Wrocławski Budżet Obywatelski również przeznaczono 20 mln zł i do realizacji zakwalifikowano 80 projektów. Rok wcześniej edycja pilotażowa zamknęła się kwotą 3 mln zł.(PAP)