„To największy projekt przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, spośród wszystkich realizowanych w województwach w kraju” – powiedział w środę na konferencji prasowej marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski.

Projekt prowadzi urząd marszałkowski wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego w regionie. W jego trzech dotychczasowych etapach przekazano bezpłatnie ponad 7 tys. zestawów komputerowych z dostępem do internetu. Dostali je głównie mieszkańcy korzystający z pomocy społecznej, którzy ze względu na trudną sytuację materialną nie mogli sami zaopatrzyć się w taki sprzęt oraz najzdolniejsi uczniowie, osoby niepełnosprawne, ludzie starsi, a także biblioteki, domy kultury, szkoły i domy pomocy społecznej.

Mieszkańcy otrzymali podstawowe programy i zostali przeszkoleni w ich użytkowaniu. Uruchomiona została specjalna strona internetowa z informacjami i ćwiczeniami pomagającymi w samodzielnym opanowaniu obsługi sprzętu komputerowego.

„To jest element przygotowania województwa do cyfryzacji. W pierwszej kolejności trzeba pomóc tym, którym najtrudniej zakupić takie urządzenia. Wśród tych ludzi znajdują się również dzieci i młodzież bardzo uzdolnione” – podkreślił Sosnowski.

Wartość projektu to ponad 41 mln zł. W całości jest on finansowany z unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. „Wkład własny nie jest tu wymagany”- zaznaczył Sosnowski.

Sosnowski poinformował, że dzięki tzw. oszczędnościom poprzetargowym dodatkowo zakupionych zostało 6,6 tys. drukarek z funkcjami kopiowania i skanowania, których dostarczanie rozpoczęto osobom zaopatrzonym już w komputery. „Mieliśmy sygnały od użytkowników, że potrzebują takich urządzeń. Z następnych oszczędności negocjujemy zakup jeszcze około tysiąca laptopów z modemami, drukarkami i skanerami dla kolejnych użytkowników” – powiedział Sosnowski.

Sosnowski wręczył na konferencji prasowej wielofunkcyjną drukarkę delegacji z domu dziecka w Przybysławicach.

Dyrektorka domu dziecka Małgorzata Białogrzywy powiedziała, że placówka posiada już osiem komputerów otrzymanych dzięki temu projektowi. „Dzieci chętnie z nich korzystają do nauki, a także do gier i zabaw. Nowe urządzenie pozwoli nam lepiej wykorzystywać różne możliwości komputerów” – powiedziała Białogrzywy. (PAP)