Jak powiedział w środę podczas konferencji prasowej wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Jerzy Michalak, przyznane pieniądze zostaną przeznaczone na nowe oddziały, zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz remonty budynków.

„Każdego roku przygotowujemy w budżecie województwa specjalne środki dla naszych szpitali. Wiemy, że jest im trudno wygospodarować dodatkowe pieniądze na ważne inwestycje. Dokładamy się do nich, zwykle finansując około połowę realizowanego przedsięwzięcia" - twierdzi Michalak.

Dzięki przyznanym środkom pacjenci będą mieli szansę nie tylko leczyć się w dużo bardziej komfortowych warunkach, ale również skorzystać z nowoczesnego sprzętu diagnostycznego i rehabilitacyjnego. Natomiast osoby z problemami kardiologicznymi będą mogły dochodzić do zdrowia na nowym oddziale rehabilitacji kardiologicznej, jaki powstanie w Kowarach.

Największą dotację w wysokości 2,4 mln zł otrzyma Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu. Pieniądze zostaną przeznaczone na termomodernizację budynków należących do szpitala. Wymieniona zostanie m.in. instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Łącznie koszt tego przedsięwzięcia wynosi 3 mln zł.

Z kolei 1,7 mln zł zostało przeznaczone dla Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze. W tym wypadku dotacja zostanie przeznaczona na modernizację wyposażenia oraz budynków należących do Centrum. Dzięki temu szpital „Wysoka Łąka" w Kowarach utworzy oddział rehabilitacji kardiologicznej oraz zakupi nowy sprzęt do gabinetów rehabilitacyjnych. Budynek szpitala w Kowarach zostanie również poddany termomodernizacji. Pozostała część dotacji zostanie przeznaczona na termomodernizację budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Bolkowie.

Dodatkowy 1 mln zł na inwestycje otrzyma również Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, który przeznaczy je na modernizację należących do niego budynków. Za te pieniądze szpital planuje wymianę czterech wind oraz dostosowanie budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej. Resztę dotacji pochłoną koszty modernizacji wejścia głównego do szpitala.

Dotacja w wysokości 520 tys. zł zostanie przekazana również Dolnośląskiemu Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu. Pieniądze te pozwolą dokończyć realizowaną przez placówkę inwestycję pn. "Modernizacja i rozbudowa wraz z doposażeniem obiektu „Leśne" na potrzeby ośrodka ftyzjatrycznego w Placówce Zamiejscowej w Obornikach Śląskich". Ośrodek ftyzjatryczny będzie spełniającym najwyższe wymogi sanitarne, oddziałem leczącym gruźlicę i choroby płuc.

Z kolei 600 tys. zł zarząd województwa przeznaczył na adaptację pomieszczeń byłego Pogotowia Ratunkowego na Oddział Zakaźno-Obserwacyjny - Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. Pełna wartość tego zadania wynosi ponad 1,4 mln zł. Pieniądze zostaną tu przeznaczone również na zakup sprzętu i aparatury medycznej. Oddział Zakaźny w Bolesławcu jest jedyną tego typu placówką na obszarze regionu jeleniogórskiego i legnickiego.(PAP)