W czwartek w Sejmie odbyło się spotkanie przedstawicieli Polski Razem z organizacjami samorządowymi oraz organizacjami mieszkańców Warszawy, którego tematem był ustrój m.st. Warszawy.

Otwierając spotkanie szef Polski Razem a zarazem wicepremier i minister szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin mówił, że jego ugrupowanie co do zasady jest za budową w Polsce silnych metropolii. "Wydaje nam się jednak, że kwestie tego czy przekształcać Warszawę w metropolię czy też nie, nie wyczerpuje najistotniejszych problemów" - ocenił.

Gowin przypomniał, że prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiadał niedawno, że na temat projektu dotyczącego zmian ustrojowych Warszawy będzie szeroka debata. "Nasza dzisiejsza konferencja jest elementem takich szerokich konsultacji społecznych" - podkreślił.

Na początku lutego Rada Warszawy podjęła uchwałę ws. zarządzenia na 26 marca referendum - była to reakcja na projekt ustawy autorstwa PiS przewidujący m.in., że miasto stołeczne Warszawa stałoby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, która objęłaby ponad 30 gmin.

W poniedziałek rzecznik wojewody mazowieckiego Ewa Filipowicz poinformowała, że wojewoda mazowiecki Zdzisław Spiera wysłał pismo do stołecznego ratusza o wszczęciu postępowania nadzorczego dot. uchwały o zarządzeniu referendum w stolicy.

"Wydaje nam się, że samorząd warszawski wymaga głębokich zmian wewnętrznych, wymaga odchudzenia i usprawnienia" - podkreślił Gowin. "Wydaje się, że dzisiejszy system zarządzania Warszawą skazuje stolicę naszego kraju na decyzyjny bezwład w wielu obszarach. Warszawa jest lokomotywą rozwoju Polski i ten dynamizm rozwojowy Warszawy w ostatnich dwudziestu kilku latach jest mniej imponujący" - dodał.

"Tym niemniej uważamy, że można byłoby tę szansę jaką jest odbudowanie w Warszawie metropolii zdecydowanie lepiej wykorzystać, gdyby temu projektowi towarzyszyły inne zmiany" - stwierdził Gowin.

Politycy Polski Razem prezentując swoje propozycje wskazali, że miasto musi być lepiej zarządzane. "Nasz postulat to ograniczenie liczby radnych w mieście, a z drugiej strony zapewnienie proporcjonalnej reprezentacji mieszkańców w Radzie Miasta" - podkreślił Andrzej Sałasiński. "Następny kierunek zmian to aktywizacja lokalnej społeczności, czyli Rad Osiedli, czy Rady Mieszkańców" - dodał.

Jak mówił Polska Razem proponuje model scentralizowany, czyli ograniczenie znaczenia dzielnic i "przeniesienia ich kompetencji niżej". "Danie większej możliwości zrzeszania się mieszkańców wokół Rad Osiedli" - tłumaczył Sałasiński.

Wtórował mu wiceminister cyfryzacji Marek Zagórski z Polski Razem. Podsumowując propozycje zaznaczył, że sprowadzają się one do dwóch kwestii. "Chcemy scentralizować zarządzanie Warszawą rezygnując ze szczebla pośredniego (Rady Dzielnic), który jest dzisiaj nieefektywny i prowadzi do konfliktów kompetencyjnych i personalnych" - poinformował.

"Chcemy też, aby odpowiedzialność za funkcjonowanie Warszawy w większym stopniu spoczywała na prezydencie miasta oraz na odchudzonej Radzie Miasta" - dodał Zagórski. Jak mówił poprzez zwiększenie środków na budżet partycypacyjny Polska Razem chce "uaktywnić najmniejsze jednostki jakimi są Rady Osiedla".

"Dostrzegamy potrzebę stworzenia metropolii warszawskiej, ale uważamy, że w pierwszej kolejności należy usprawnić zarządzanie miastem" - stwierdził polityk. (PAP)

rbk/ par/