Wszyscy, czyli 21 radnych poparło inicjatywę klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej w Łapach. Wzorowano się na wcześniejszym stanowisku w sprawie gender Rady Powiatu w Jaworze – czytamy w gazecie.

Radni z Łap uważają ideologię gender za szczególnie szkodliwą, niebezpieczną, niepożądaną, godzącą w podstawy rodziny i wychowania. (PAP)