Jak poinformował PAP dyrektor WUP Tomasz Czop, pieniądze w ramach ogłoszonego konkursu mogą być przeznaczone na wsparcie m.in. zakładów aktywności zawodowej (ZAZ) i centrów integracji społecznej (CIS).

"Są to podmioty, w których osoby niepełnosprawne i zagrożone wykluczeniem społecznym nabywają praktycznych umiejętności zawodowych. Mamy nadzieję, że dzięki projektom, które uda się zrealizować w tym konkursie, przybędzie osób, które wejdą na otwarty rynek pracy lub pozostaną na chronionym rynku pracy, jak dzieje się to w przypadku ZAZ-ów" - dodał.

Czop podkreślił, że tworzenie podmiotów reintegracji społeczno-zawodowej i wsparcie już istniejących jest szczególnie ważne dla rozwoju ekonomii społecznej w całym regionie.

Pieniądze w ramach konkursu mogą być również przeznaczone na rozszerzenie oferty warsztatów terapii zajęciowej (WTZ). Jak wyjaśnił Czop, szersza oferta warsztatów ma pomóc ich uczestnikom w aktywizacji zawodowej. "Na te wszystkie cele przeznaczamy 5 mln zł, jeśli jednak potrzeby będą większe, to jest możliwość zwiększenia środków finansowych" - powiedział.

O pieniądze aplikować mogą przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe. Wnioski można będzie składać od 2 maja br. do 31 maja br.

Ogłoszony konkurs finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego na lata 2014-2020. Budżet programu składa się z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach RPO Podkarpacie otrzyma ponad 2,1 mld euro. Instytucją zarządzającą programem jest podkarpacki urząd marszałkowski. Natomiast Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełni rolę instytucji pośredniczącej dla RPO i odpowiada za realizację trzech z jego osi finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego: Regionalny rynek pracy, Integracja społeczna, Jakość edukacji i kompetencji w regionie. (PAP)