Jak poinformowała PAP rzeczniczka prasowa wojewody Małgorzata Waksmundzka-Szarek, środki mogą być wykorzystane również na aktywizację osób starszych.

"W ogłoszonym konkursie oferty mogą składać organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność w zakresie pomocy społecznej, wsparcia dziecka, rodziny i osób starszych" - dodała.

Dofinansowanie może być przeznaczone na realizację programów socjoterapeutycznych, zakup pomocy niezbędnych do realizacji programu lub wspieranie działań innowacyjnych w zakresie spędzania wolnego czasu.

Waksmundzka-Szarek zaznaczyła, że pieniądze mogą zostać również wykorzystane na zapewnienie osobom zagrożonym bezradnością warunków do udziału w życiu społecznym. "Dotacje można uzyskać także na programy motywujące osoby starsze do podjęcia aktywności, m.in. fizycznej, artystycznej i intelektualnej" - podkreśliła rzeczniczka.

Zainteresowane organizacje mogą składać oferty do 14 czerwca br. w kancelarii ogólnej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie lub przesłać je pocztą. (PAP)