Takie m.in. informację przekazali na zorganizowanej w piątek w opolskim urzędzie marszałkowskim konferencji prasowej odpowiedzialny za rolnictwo wicemarszałek woj. opolskiego Antoni Konopka oraz p.o. dyrektor departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Tomasz Karaczyn.

Z całej tej puli najwięcej, bo 25,6 mln euro ma być przeznaczone na tzw. podstawowe usługi i odnowę wsi na obszarach wiejskich, czyli np. drogi lokalne, gospodarkę wodno-ściekową, inwestycje w targowiska, kulturę czy ochronę zabytków. Jak tłumaczył Karaczyn beneficjentami tych pieniędzy mają być głównie jednostki samorządowe – gminy, powiaty czy np. jednostki kultury.

Kolejne 23,6 mln euro dedykowane Opolszczyźnie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) ma być wydatkowane w ramach programu Leader na np. zakładanie działalności gospodarczej, rozwój przedsiębiorstw, niekomercyjną infrastrukturę turystyczną czy finansowanie projektów dotyczących zachowania dziedzictwa lokalnego. Pieniądze te mają być dostępne poprzez Lokalne Grupy Działania, a połowa z nich ma być przeznaczona na tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy. Ponadto niespełna milion euro zarezerwowano w opolskim PROW na tzw. projekty scaleniowe, z których to pieniędzy korzystać mają starostwa.

Karaczyn, pytany o to kiedy mogą być ogłaszane pierwsze nabory na projekty realizowane w ramach PROW podał, że obecnie trwa przygotowywanie niezbędnych do tego rozporządzeń, a nabory mogą się rozpocząć z początkiem roku 2016.

Z przedstawionych na piątkowej konferencji prasowej informacji wynika, że Opolszczyzna w latach 2014-2020 będzie mieć w ramach PROW do dyspozycji ok. 100 mln zł mniej, niż w latach 2007-2013. Pula pieniędzy dostępnych w ramach PROW w regionie w minionej perspektywie finansowej wyniosła ok. 390 mln zł. Teraz wyniesie ok. 210 mln zł.

Wicemarszałek Konopka mówił jednak, że pieniądze do wykorzystania na terenach wiejskich są też dostępne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) woj. opolskiego. Podał dla przykładu, że w RPO woj. opolskiego 21 mln euro zarezerwowano na meliorację i ochronę przeciwpowodziową, które to pieniądze dostępne były wcześniej w PROW.

Konopka tłumaczył, że łączna pula pieniędzy publicznych przeznaczonych na realizację PROW w latach 2014-2020 w Polsce to ok. 13,5 mld euro. Dla porównania – z PROW w latach 2007-2013 Polska dysponowała budżetem w wysokości 17,3 mld euro. Konopka zaznaczał jednak, że pieniędzy do wykorzystania na obszarach wiejskich należy też szukać właśnie w regionalnych programach operacyjnych województw. Pulą pieniędzy z PROW - dopowiedział - dysponuje też Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W piątek w opolskim urzędzie marszałkowskim odbyło się też spotkanie władz województwa z samorządowcami nt. wsparcia obszarów wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Wójt Popielowa (Opolskie) Dionizy Duszyński, pytany przez media jak ocenia nowe rozdanie unijnych pieniędzy w ramach PROW, mówił że podchodzi do tego tematu „z drżeniem”.

„Obawiam się tego rozdania, bo pieniądze są mniejsze niż w poprzedniej perspektywie unijnej” – tłumaczył. Tymczasem w jego gminie - jak dodał - wciąż potrzebne są np. środki na kanalizację czy remonty świetlic wiejskich. (PAP)