Informację o możliwych do wykorzystania źródłach unijnego dofinansowania dyrektorom i przedstawicielom opolskich szpitali przekazano w środę na spotkaniu w opolskim urzędzie marszałkowskim.

Jak tłumaczyła z-ca dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych opolskiego urzędu marszałkowskiego Agnieszka Okupniak, np. w ramach działania dot. poprawy efektywności energetycznej jednostki ochrony zdrowia będą mogły zdobyć unijne dofinansowanie m.in. na modernizację budynków służącą oszczędnościom energii - na ich docieplenie, wymianę oświetlenia na energooszczędne czy wymianę systemów grzewczych. Warunkiem wsparcia takiej inwestycji będzie jednak m.in. przeprowadzenie audytu energetycznego.

Okupniak zastrzegła też, że w obszarze ochrony zdrowia projekty dot. efektywności energetycznej mogą być dofinansowane tylko w tych jednostkach, które znajdą się w mapach potrzeb zdrowotnych. Na dofinansowanie tego typu inwestycji w RPO jest 17,4 mln euro. Pierwsze nabory mają się odbyć jeszcze w tym roku.

Opolskie szpitale i jednostki zdrowia – ale też np. organizacje pozarządowe - będą mogły ubiegać się o pieniądze na projekty dot. wydłużania aktywności zawodowej. Np. na profilaktykę z zakresu nowotworów - raka szyjki macicy, jelita grubego i piersi (np. działania informacyjno-edukacyjne, badania kolonoskopowe) czy rehabilitację medyczną ułatwiające powrót do pracy (po wypadkach, zabiegach, przebyciu ciężkich chorób). W RPO przeznaczono na te działania 8,4 mln euro, a pierwsze nabory mają być ogłoszone w roku 2016.
Jednostki ochrony zdrowa będą także mogły uzyskać wsparcie na projekty z zakresu wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych. Np. na zapobieganie chorobom cywilizacyjnym – nadwadze, otyłości i cukrzycy. W grę wchodzić mogą np. pakiety usług w zakresie prawidłowego żywienia, aktywizacji ruchowej, ale też usług medycznych świadczonych w formie ambulatoryjnej.

W ramach dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych mają też być realizowane działania dot. opieki nad osobami starszymi – np. wsparcie działalności lub tworzenia nowych dziennych domów opieki medycznej czy teleopieki; a także opieki nad matką dzieckiem – np. neonatologicznej, szczepień czy wczesnego wykrywania wad rozwojowych. Pierwsze nabory w tym zakresie mają być ogłoszone także jeszcze w tym roku.

W puli na infrastrukturę ochrony zdrowia będzie 25,4 mln euro. Inwestycje te mają poprawić wydajność usług medycznych w opiece nad seniorami, matką i dzieckiem, leczenia chorób cywilizacyjnych oraz usług medycznych dot. anestezjologii i intensywnej terapii.

Prezes Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Renata Ruman-Dzido powiedziała w rozmowie z PAP, że kierowana przez nią placówka będzie startować w naborach dot. efektywności energetycznej. Zaznaczyła, że w ostatnich latach zrealizowano w niej wiele tego typu inwestycji, co dało „kolosalne oszczędności”. Podkreśliła, że działania dot. efektywności energetycznej to nie tylko termomodernizacja, ale też np. wykorzystanie OZE czy oświetlenia energooszczędnego.

Zastrzegła także, że na środowym spotkaniu jej wątpliwości wzbudziła kwestia braku spójności terminów rozpoczęcia niektórych naborów z terminami dot. zatwierdzenia map potrzeb zdrowotnych. Uwagę na tę kwestię zwrócił też dyrektor Opolskiego Centrum Onkologii Wojciech Redelbach. Jego zdaniem wyjściem z sytuacji byłoby przesunięcie naborów z opolskiego RPO do czasu zatwierdzenia map potrzeb zdrowotnych.

Redelbach dodał, że jeśli chodzi o segment usług medycznych, to bliżej przyjrzy się np. możliwości skorzystania ze środków na prowadzenia programu przesiewowego badań kolonoskopowych. Zastrzegła jednak, że z przekazanych w środę informacji wynika, iż tylko niewielki procent całości pieniędzy na takie projekty będzie mógł być przeznaczony na sprzęt. „A w tym przypadku sprzęt jest bardzo dużym kosztem” – podkreślił.

Jak podano – na sprzęt w ramach projektów dot. wydłużania aktywności zawodowej będzie można przeznaczyć do 15 proc. wartości zadania.(PAP)